Σχετικά

Σχετικά με τον Σύλλογο
Αποφοίτων & Φοιτητών Τ.Ε.Ι. Κρήτης

Ο Σύλλογος Αποφοίτων και Φοιτητών Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης ιδρύθηκε το 2021 και εκπροσωπεί συνολικά τους αποφοίτους όλων των τμημάτων του πρώην Τ.Ε.Ι. Κρήτης καθώς και των φοιτητών προσωρινού κύκλου σπουδών Τ.Ε., του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Με την συνολική κατάργηση όλων των Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα (δηλαδή των πρώην Α.Τ.Ε.Ι.) μέσω σειράς νόμων 4521/2018, 4559/2018, 4589/2019 και 4610/2019, το Τ.Ε.Ι. Κρήτης έπαψε πλέον να υφίσταται και στην θέση του ιδρύθηκε το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Αυτή η αλλαγή παρόλο που βασιζόταν σε μια σωστή βάση αναδιαμόρφωσης της ανώτατης εκπαίδευσης και της κατάργησης παράλληλων τομέων (Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα) δημιούργησε ένα σύνολο από προβλήματα στους αποφοίτους των προαναφερθέντων ιδρυμάτων.

Με την συνολική κατάργηση όλων των Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα (δηλαδή των πρώην Α.Τ.Ε.Ι.) μέσω σειράς νόμων 4521/2018, 4559/2018, 4589/2019 και 4610/2019, το Τ.Ε.Ι. Κρήτης έπαψε πλέον να υφίσταται και στην θέση του ιδρύθηκε το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Αυτή η αλλαγή παρόλο που βασιζόταν σε μια σωστή βάση αναδιαμόρφωσης της ανώτατης εκπαίδευσης και της κατάργησης παράλληλων τομέων (Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα) δημιούργησε ένα σύνολο από προβλήματα στους αποφοίτους των προαναφερθέντων ιδρυμάτων. 

Ένα από τα βασικότερα προβλήματα είναι το γεγονός πως οι απόφοιτοι του Τ.Ε.Ι. Κρήτης όπως και όλων των υπόλοιπων Τ.Ε.Ι., διαθέτουν πλέον πτυχία από ιδρύματα και τμήματα που δεν υπάρχουν πια (κοινώς πτυχία φάντασμα) καθότι δεν θεσπίστηκε κανένα πλαίσιο αντιστοίχισης πτυχίων των αποφοίτων των προαναφερθέντων ιδρυμάτων. Εξ ιδρύσεως του συλλόγου μας διεκδικούμε από την πολιτεία να θεσπιστεί ένα πλαίσιο αντιστοίχισης ή/και ισοτίμησης πτυχίων των αποφοίτων του πρώην Τ.Ε.Ι. Κρήτης καθώς και συνολικά όλων των αποφοίτων των πρώην Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.).

Οι διεκδικήσεις μας αφορούν παρεμβάσεις σε πολιτικό επίπεδο ενημερώνοντας Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου για το ζήτημα έτσι ώστε να θεσπιστεί ένα πλαίσιο αντιστοίχισης ή/και ισοτίμησης πτυχίων καθώς και σε ακαδημαϊκό επίπεδο με στόχο να κινητοποιήσουμε την Πρυτανική αρχή του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου έτσι ώστε να πάρει επίσημη θέση για το ζήτημα.

Οι διεκδικήσεις μας αφορούν παρεμβάσεις σε πολιτικό επίπεδο ενημερώνοντας Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου για το ζήτημα έτσι ώστε να θεσπιστεί ένα πλαίσιο αντιστοίχισης ή/και ισοτίμησης πτυχίων καθώς και σε ακαδημαϊκό επίπεδο με στόχο να κινητοποιήσουμε την Πρυτανική αρχή του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου έτσι ώστε να πάρει επίσημη θέση για το ζήτημα.