Συμμετοχή Συλλόγων Αποφοίτων Α.Ε.Ι. Τ.Τ. στην ενημερωτική ημερίδα της ΕΕΒΕΠ

Το παρόν άρθρο δημοσιεύτηκε στις

Συμμετοχή Συλλόγων Αποφοίτων Α.Ε.Ι. Τ.Τ. στην ενημερωτική ημερίδα της ΕΕΒΕΠ

Σήμερα Τετάρτη 07/09 πραγματοποιήθηκε ενημερωτική ημερίδα της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων Πληροφόρησης στην οποία συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αποφοίτων και Φοιτητών Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Αλέξανδρος Μπριτζολάκης καθώς και ο Πρόεδρος του Συλλόγου τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης του τμήματος Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας – Πελοποννήσου, Μιχάλης Φακουρέλης. 

Συγκεκριμένα στην ημερίδα συζητήθηκε το ζήτημα της αντιστοίχισης και ισοτίμησης πτυχίων των αποφοίτων Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.) με τα αντίστοιχα ή συναφή τμήματα των νέων ακαδημαϊκών δομών που προέκυψαν μετά τον ν.4610/2019 καθώς και κοινές παρεμβάσεις.