Δελτίο τύπου Συλλόγου Αποφοίτων και Φοιτητών Τ.Ε.Ι. Κρήτης προς τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.

Το παρόν άρθρο δημοσιεύτηκε στις

Δελτίο τύπου Συλλόγου Αποφοίτων και Φοιτητών Τ.Ε.Ι. Κρήτης προς τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.

Ενημερωτικό δελτίο τύπου στάλθηκε από τον Σύλλογο Αποφοίτων και Φοιτητών Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης προς την κοινότητα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και συγκεκριμένα στο Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου. Παρακάτω ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Σύλλογος.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ   |   Α.ΦΜ. 996846497

ΘΕΜΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ – ΣΥΝΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.»

Με την εφαρμογή του ν.4610/2019 «<Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις», με εξαίρεση την ΑΣΠΑΙΤΕ, επήλθε και η κατάργηση όλων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα από την ίδρυση τους το 1983 ως τριτοβάθμια ιδρύματα κι εν συνεχεία με την ανωτατοποίηση τους το 2001 ως Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τεχνολογικού Τομέα (Α.Ε.Ι. Τ.Τ.) αποτέλεσαν ιδρύματα τα οποία εξελίσσονταν συνεχώς σε ακαδημαϊκό και ερευνητικό επίπεδο, προσφέροντας υψηλού επιπέδου κατάρτιση σε τομείς που θεράπευαν ανάγκες των εκάστοτε τοπικών οικονομιών καθώς και της επικράτειας.

Το Τ.Ε.Ι. Κρήτης αποτέλεσε ένα ίδρυμα με υψηλές αξιολογήσεις με χαρακτηριστικότερη την αξιολόγηση που ορίστηκε από εξωτερική επιτροπή της Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ) το 2016 όπου απέδωσε τον χαρακτηρισμό “Positive Evaluation” όσον αφορά στην ποιότητα σπουδών που παρείχε το ίδρυμα. Άλλωστε το ίδιο διαπιστώνει και ο νομοθέτης στην αιτιολογική έκθεση του ν.4610/2019 όπου αναγράφει τα εξής σημαντικά στοιχεία για το ακαδημαϊκό και ερευνητικό επίπεδο του Τ.Ε.Ι. Κρήτης:

  1. «Πρέπει να σημειωθεί ότι το Τ.Ε.Ι. Κρήτης έχει πολυετή συμμετοχή σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που ξεκίνησαν ήδη από το 2004 με τη συνεργασία των ακαδημαϊκών μονάδων του Ιδρύματος με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Ε.Κ.Π.Α. αλλά και με Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια.»
  2. «Παράλληλα, πολλές διδακτορικές διατριβές έχουν εκπονηθεί τα τελευταία χρόνια στα ερευνητικά εργαστήρια του ΤΕΙ Κρήτης, με τους Καθηγητές του Ιδρύματος να συμμετέχουν σε τριμελείς ή/και επταμελείς επιτροπές παρακολούθησης, παρά το γεγονός ότι οι ακαδημαϊκές μονάδες του Ιδρύματος δεν είχαν τη δυνατότητα μέχρι σήμερα οργάνωσης διδακτορικών σπουδών.»
  3. «Τον Μάϊο του 2016 πραγματοποιήθηκε η εξωτερική αξιολόγηση του Τ.Ε.Ι. Κρήτης από Επιτροπή Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων, η οποία ορίστηκε από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ). Στην αξιολόγηση αυτή, η επιτροπή των εξωτερικών αξιολογητών έδωσε το χαρακτηρισμό «Θετικά (Positive Evaluation)» στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης.»
  4. «Επίσης, ολοκληρώθηκε στις 13.12.2018 η αξιολόγηση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες της ΑΔΙΠ με πολύ θετικά αποτελέσματα και τελική κατάταξη “substantial compliance”»
  5. «Το Τ.Ε.Ι. Κρήτης προσφέρει σήμερα υψηλού επιπέδου έρευνα με στόχο την άμεση συμβολή της, αφενός στην εκπαίδευση και αφετέρου στη στήριξη της κοινωνίας και την ανάπτυξη της οικονομίας της Κρήτης και ευρύτερα της Ελλάδας, με την αντίστοιχη ερευνητική πολιτική του να εστιάζεται στη δημιουργία κουλτούρας ποιότητας και αριστείας σε όλα τα επίπεδα.»
  6. «Ειδικότερα, το Τ.Ε.Ι. Κρήτης έχει να επιδείξει κάτω από το διαχειριστικό πλαίσιο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) και της Επιτροπής Ερευνών διαχρονικά, αλλά ιδίως τα τελευταία χρόνια, μια σημαντική ερευνητική και αναπτυξιακή δραστηριότητα σε πολλά επιστημονικά πεδία, η οποία τεκμηριώνεται από το σημαντικό αριθμό ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων που υλοποιεί, τα στατιστικά στοιχεία από επίσημες βάσεις δεδομένων, αλλά και τις πολυπληθείς εθνικές και διεθνείς συνεργασίες στις οποίες εμπλέκεται.»

Συνεπώς το Τ.Ε.Ι. Κρήτης παρήγαγε αποδεδειγμένα υψηλό ακαδημαϊκό και ερευνητικό έργο το οποίο μπορεί να διαπιστωθεί από εκθέσεις αξιολόγησης καθώς και από την αιτιολογική έκθεση του ν.4610/2019.

Σήμερα, κι ενώ έχουν περάσει 2 χρόνια από την μετονομασία του ιδρύματος σε «Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο» και στην αναδιοργάνωση του από Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα σε Α.Ε.Ι. Πανεπιστημιακού Τομέα, εμείς ως απόφοιτοι του Τ.Ε.Ι. Κρήτης διαθέτουμε πτυχία από ένα ίδρυμα που πλέον δεν υπάρχει πουθενά στον ακαδημαϊκό χάρτη. Παρόλο που εμείς ως απόφοιτοι συμβάλαμε καθοριστικά στο υψηλό επίπεδο σπουδών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης και που δικαιολογημένα αυτό οδήγησε στην αναδιοργάνωση του ως Α.Ε.Ι. Πανεπιστημιακού Τομέα, παραμένουμε έως και σήμερα όμηροι καθότι η πολιτεία δεν έχει θεσπίσει ακόμη ειδικό νόμο αντιστοίχισης πτυχίων με τα αντίστοιχα ή συναφή τμήματα των ομότιμων πανεπιστημίων.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο σύλλογός μας ιδρύθηκε με σκοπό να κινητοποιήσει πολιτικούς φορείς σε στενή συνεργασία με τον Σύλλογο Αποφοίτων Τ.Ε.Ι. Αθήνας & Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., καθώς και με την πρυτανεία του ΕΛΜΕΠΑ για την θέσπιση ειδικού νόμου διαδικασιών αντιστοίχισης και ισοτίμησης πτυχίων των αποφοίτων των πρώην Τ.Ε.Ι..

Απ’ τον Ιανουάριο του 2021 που ιδρυθήκαμε ως Σύλλογος έως και σήμερα έχουμε αναδείξει το ζήτημα σε αρκετούς πολιτικούς φορείς καθώς και στον αρμόδιο Υφυπουργό Παιδείας κ. Άγγελο Συρίγο με τον οποίο συζητήσαμε και οι δύο Σύλλογοι Αποφοίτων Α.Ε.Ι. Τ.Τ. μέσω τηλεδιασκέψεως η οποία πραγματοποιήθηκε στις 09/06/2021. Ενημερώνουμε πως μπορείτε να δείτε τις θέσεις για την αντιστοίχιση πτυχίων των αποφοίτων του πρώην Τ.Ε.Ι. Κρήτης στον σύνδεσμο https://teiunion.gr/info_her/ καθώς και για να ενημερωθείτε για όλες μας τις παρεμβάσεις στον σύνδεσμο https://teiunion.gr/thread/. Επιπλέον μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Σύλλογό μας μέσω απ’ την φόρμα επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο https://teiunion.gr/contact_her/ είτε μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) mail_her@teiunion.gr.

Ευελπιστούμε να συσπειρωθείτε στον Σύλλογό μας καθώς και στην ορθή σας ενημέρωση, τόσο για τα δικαιώματα μας όσο και για τις κινήσεις μας οι οποίες έχουν ως μοναδικό σκοπό την δικαίωση των αποφοίτων του πρώην Τ.Ε.Ι. Κρήτης καθώς και συνολικά όλων των αποφοίτων των πρώην Α.Ε.Ι. Τ.Τ..


Μετά τιμής,

Αλέξανδρος Μπριτζολάκης – Πρόεδρος του Συλλόγου Αποφοίτων & Φοιτητών Τ.Ε.Ι. Κρήτης