Τηλεδιάσκεψη Συλλόγων Αποφοίτων Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.) με τον Γιώργο Δημητριάδη, Πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Πτυχιούχων

Το παρόν άρθρο δημοσιεύτηκε στις

Τηλεδιάσκεψη Συλλόγων Αποφοίτων Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.) με τον Γιώργο Δημητριάδη, Πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Πτυχιούχων

   Ζητήματα που απασχολούν χιλιάδες αποφοίτους των πρώην Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων συζητήθηκαν σήμερα σε τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε μεταξύ εκπροσώπων και μελών των Συλλόγων Αποφοίτων Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Σύλλογοι Αποφοίτων Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Πειραιά και Κρήτης) και του Προέδρου του Πανελλήνιου Συλλόγου Αποφοίτων κ. Γιώργο Δημητριάδη. Συμμετέχοντες στην τηλεδιάσκεψη ήταν από τον Σύλλογο Αποφοίτων Τ.Ε.Ι. Αθήνας και Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. ο Βίκτωρ Πολίτης – Πρόεδρος, από τον Σύλλογο Αποφοίτων και Φοιτητών Τ.Ε.Ι. Κρήτης οι, α) Αλέξανδρος Μπριτζολάκης – Πρόεδρος, β) Δημήτρης Γαλάνης – Μέλος, γ) Λάμπρος Ανδριανάκης – Μέλος και τέλος από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Πτυχιούχων ο Γιώργος Δημητριάδης – Πρόεδρος.

   Συγκεκριμένα, συζητήθηκαν α) το μείζον ζήτημα της αντιστοίχισης πτυχίων των αποφοίτων των πρώην Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.) με τα αντίστοιχα τμήματα των νέων ακαδημαϊκών δομών το οποίο είναι σε εκκρεμότητα και στο οποίο η πολιτεία οφείλει να δώσει άμεση λύση, β) της πλήρους εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων σε όλους τους τομείς αξιολόγησης και γ) των εργασιακών δικαιωμάτων των αποφοίτων Α.Ε.Ι. Τ.Τ..

     Αποφασίστηκε ένα πλαίσιο συνεργασίας κοινών παρεμβάσεων των Συλλόγων με σκοπό την κινητοποίηση της πολιτείας έτσι ώστε να επέλθει λύση στα προαναφερόμενα ζητήματα που απασχολούν χιλιάδες αποφοίτους των πρώην Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.).