Απάντηση Υφ. Παιδείας στην επιστολή της Μαρίας Απατζίδη Βουλευτή του ΜεΡΑ25

Το παρόν άρθρο δημοσιεύτηκε στις

Απόφοιτοι Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.): Απάντηση Υφ. Παιδείας στην επιστολή της Μαρίας Απατζίδη Βουλευτή του ΜεΡΑ25

Σε απάντηση προέβη ο Υφυπουργός Παιδείας κ. Άγγελος Συρίγος ως προς την επιστολή της Βουλευτού του ΜέΡΑ25 κυρίας Μαρίας Απατζίδη. Συγκεκριμένα η Βουλευτής του ΜέΡΑ 25 κατέθεσε κείμενο ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας σχετικά με το ζήτημα της αντιστοίχισης πτυχίων των αποφοίτων των πρώην Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.) με τα τμήματα των νέων ακαδημαϊκών δομών. Ακολουθεί η σχετική απάντηση του Υφυπουργού.