Αίτημα συνάντησης Συλλόγων Αποφοίτων Α.Ε.Ι. Τ.Τ. προς τον Πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ Νίκο Ανδρουλάκη

Το παρόν άρθρο δημοσιεύτηκε στις

Αίτημα συνάντησης Συλλόγων Αποφοίτων Α.Ε.Ι. Τ.Τ. προς τον Πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ Νίκο Ανδρουλάκη

Αίτημα συνάντησης έστειλαν οι Σύλλογοι  Αποφοίτων Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Σύλλογοι Αποφοίτων Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Πειραιά και Κρήτης) προς τον πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής κ.Νίκο Ανδρουλάκη. Παρακάτω ακολουθεί το σχετικό αίτημα που έστειλαν οι Σύλλογοι Αποφοίτων Α.Ε.Ι. Τ.Τ. στον Πρόεδρο του Κινήματος.

ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ, ΠΕΙΡΑΙΑ & ΚΡΗΤΗΣ)

ΑΦΜ: 997034388 – ΔΟΥ: Κ’ ΑΘΗΝΩΝ    |    Α.Φ.Μ. 996846497 – ΔΟΥ: Α΄ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΣ

ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ – ΠΑ.ΣΟ.Κ.

κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ

ΘΕΜΑ: «ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Α.Ε.Ι. Τ.Τ. ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΤΥΧΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ»

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Με την παρούσα επιστολή, θα θέλαμε αφ’ ενός  να σας συγχαρούμε για την πρόσφατη εκλογή σας ως Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής – ΠΑ.ΣΟ.Κ., και να σας ευχηθούμε καλή θητεία και καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο σας και αφετέρου να σας αναδείξουμε το μείζον ζήτημα της αποκατάστασης των αποφοίτων των πρώην Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.).

Η τελευταία αναδιάρθρωση Ανώτατης Εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκε μέσω του ν.4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Λοιπές Διατάξεις Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» όπου  θεσπίστηκε και εφαρμόστηκε από την απερχόμενη κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α., και συγκεκριμένα από τον τότε Υπουργό Παιδείας κ. Γαβρόγλου δημιούργησε έναν νέο ακαδημαϊκό χάρτη στην ανώτατη εκπαίδευση. Εντούτοις, στην προαναφερθείσα αναδιάρθρωση οι απόφοιτοι των πρώην Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.) βρέθηκαν εν μια νυκτί με «πτυχία φάντασμα» καθότι τα ιδρύματά τους μαζί με τα αντίστοιχα τμήματα αυτών καταργήθηκαν με την αιτιολογία της «αναβάθμισης».

Οι χαρακτηριστικές δηλώσεις του τότε Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα όπως ότι «αποτέλεσε σημαντικό κατόρθωμα η πλήρης κατάργηση του αναχρονιστικού θεσμού των Τ.Ε.Ι.» ή ο χαρακτηρισμός των τίτλων σπουδών Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.) ως «αμφιβόλου ποιότητας» πρόσβαλαν ανεπανόρθωτα το κύρος των πτυχίων μας.  Η εν λόγω πολιτική που ακολουθήθηκε από την απερχόμενη κυβέρνηση αγνόησε τους επί σειρά νόμους αναβάθμισης του επιπέδου σπουδών των Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.). Κυριότερος δε, ήταν ο ν.2916/2001 «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής» επί Κυβερνήσεως ΠΑ.ΣΟ.Κ., του τότε Υπουργού Παιδείας κ. Πέτρου Ευθυμίου που καθιστά τα Τ.Ε.Ι. ως Α.Ε.Ι Τεχνολογικού Τομέα εντάσσοντάς τα στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Αξίζει να αναφερθούν οι υψηλές αξιολογήσεις των Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.) από την ΑΔΙΠ με κυριότερα παραδείγματα το Τ.Ε.Ι. Αθήνας και το Τ.Ε.Ι Λάρισας όπου κρίθηκαν ως «Άξια Αναφοράς – Worthy of Merit» καθώς και άλλων Τ.Ε.Ι., μεταξύ αυτών και το Τ.Ε.Ι. Κρήτης, όπου κρίθηκαν ως «Θετικά – Positive Evaluation».

Παρόλο το υψηλό επίπεδο των σπουδών των πρώην Α.Ε.Ι. Τ.Τ., δυστυχώς ακόμη και σήμερα δεν έχει προβλεφθεί καμία διαδικασία για την αντιστοίχιση ή/και ισοτίμηση των πτυχίων των πρώην Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.) με τα αντίστοιχα πτυχία των ομότιμων Α.Ε.Ι. Πανεπιστημιακού Τομέα, είτε αυτά αναδιοργανώθηκαν σε Α.Ε.Ι. Π.Τ. (π.χ. ΠΑ.Δ.Α. και ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.) είτε απορροφήθηκαν από προϋπάρχοντα Α.Ε.Ι. Πανεπιστημιακού Τομέα. Κατά συνέπεια η κύρια επίπτωση που επιφέρουν οι ν.4521/2018 και ν.4610/2019 είναι η μετατροπή τμημάτων Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα σε τμήματα Α.Ε.Ι. Πανεπιστημιακού Τομέα, χωρίς καμία πρόβλεψη για το τι μέλλει γενέσθαι για τους αποφοίτους των προαναφερθέντων ιδρυμάτων.

Όσον αφορά δε, τις διαδικασίες αντιστοίχισης πτυχίων σε επίπεδο Α.Ε.Ι. αυτές δεν αποτελούν μια πρωτόγνωρη διαδικασία στην Ελληνική ανώτατη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Παρόμοιες διαδικασίες έχουν εφαρμοστεί με την πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε., την πρώην Ανώτατη Γεωπονική Σχολή, την πρώην Σχολή Παντείου Πολιτικών Επιστημών και την Α.Β.Σ.Π. (Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς), όπου με το Π.Δ. 377/1989 προβλέφθηκε η ισοτιμία και αντιστοίχιση των πτυχίων τους με τα νέα πτυχία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, του Παντείου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Επιπλέον διαδικασίες αντιστοίχισης πτυχίων έχουν θεσπιστεί και από σχολές ανωτέρας τριτοβάθμιας βαθμίδας όπως η περίπτωση των Εθνικών Ακαδημιών Σωματικής Αγωγής (ΕΑΣΑ) που λειτουργούσαν ως Ανώτερες Σχολές εποπτευόμενες από την Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής της Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για τις οποίες προβλέφθηκε διαδικασία ισοτίμησης και αντιστοίχισης των πτυχίων τους με τα νέα πτυχία των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.), δυνάμει της υπ’ αριθ. Β1/421/1986 (ΦΕΚ 344 Β’) που κυρώθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 1674/1986.

Σε αυτόν τον αγώνα που καταβάλουμε για την αποκατάσταση του κύρους των πτυχίων μας δεν δύναται να παραλείψουμε την έμπρακτη στήριξη που είχαμε από την παράταξή σας, και συγκεκριμένα από τον Βουλευτή νομού Ηρακλείου κ. Βασίλειο Κεγκέρογλου ο οποίος κατέθεσε στο Κοινοβούλιο στις 26/02/2021 σχετική επερώτηση τόσο για το ζήτημα των αντιστοιχίσεων όσο και για τα εργασιακά δικαιώματα των αποφοίτων των πρώην Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.). Επιπροσθέτως, σε ομιλία που διεξήχθη από την απερχόμενη και προσφάτως αποβιώσασα αρχηγό του ΚΙΝΑΛ, κυρία Φώφη Γεννηματά με άτομα της τοπικής νεολαίας καθώς και με φορείς στις 27/06/2021 στο Ηράκλειο Κρήτης, στην οποία συμμετείχε ο Σύλλογος Αποφοίτων και Φοιτητών Τ.Ε.Ι. Κρήτης υπήρξε στήριξη από την ίδια στα δίκαια αιτήματά μας καθώς και πολιτική δέσμευση για προσωπική της παρέμβαση επί του ζητήματος σε κοινοβουλευτικό επίπεδο.

Στα πλαίσια αυτά, ως ακαδημαϊκοί σύλλογοι (Σύλλογοι Αποφοίτων Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Πειραιά και Κρήτης) σας εκφράζουμε το αίτημά μας για την διεξαγωγή τηλεδιάσκεψης με εσάς για να σας αναδείξουμε το εν λόγω ζήτημα που αφορά 400.000 πολίτες σε όλη την επικράτεια, με την ευχή και την ελπίδα για την συνέχιση εκπλήρωσης της πολιτικής δέσμευσης που μας δόθηκε από το Κίνημα Αλλαγής και την Αείμνηστη κα Φώφη Γεννηματά, από εσάς πλέον ως αρχηγός του Κινήματος.

Μετά τιμής,

 

Για τον Σύλλογο Αποφοίτων Τ.Ε.Ι. Αθήνας & Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.,

ο Πρόεδρος Βίκτωρ Πολίτης, ο Αντιπρόεδρος Ιωάννης Λαλαδάκης

 

 Για τον Σύλλογο Αποφοίτων & Φοιτητών Τ.Ε.Ι. Κρήτης,

ο Πρόεδρος Αλέξανδρος Μπριτζολάκης, η Αντιπρόεδρος Μαρίνα Κυριακοπούλου