Αίτημα συνάντησης Συλλόγου Αποφοίτων & Φοιτητών Τ.Ε.Ι. Κρήτης προς τον Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ νομού Ηρακλείου Σωκράτη Βαρδάκη

Το παρόν άρθρο δημοσιεύτηκε στις

Αίτημα συνάντησης Συλλόγου Αποφοίτων & Φοιτητών Τ.Ε.Ι. Κρήτης προς τον Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ νομού Ηρακλείου Σωκράτη Βαρδάκη

Αίτημα συνάντησης έστειλε ο Σύλλογος Αποφοίτων και Φοιτητών Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης προς τον Βουλευτή νομού Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ κ.Σωκράτη Βαρδάκη. Παρακάτω ακολουθεί το αίτημα που έστειλε ο Σύλλογος στον Βουλευτή.

ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ  |  Α.Φ.Μ. 996846497

ΠΡΟΣ

ΤΟΝ  ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ – ΣΥΡΙΖΑ,

ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ κ. ΣΩΚΡΑΤΗ ΒΑΡΔΑΚΗ

ΘΕΜΑ: «ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ – ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Α.Ε.Ι. Τ.Τ.»

Ηράκλειο: 08/07/2021

Αξιότιμε κ. Βουλευτή,

Με την παρούσα επιστολή, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το μείζον ζήτημα της αντιστοίχισης των πτυχίων των αποφοίτων των πρώην Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Τεχνολογικού Τομέα δηλαδή των πρώην Τ.Ε.Ι. Όπως γνωρίζετε η απερχόμενη κυβέρνηση αναδιοργάνωσε τον τομέα της Ανώτατης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης καταργώντας οριστικά τον Τεχνολογικό Τομέα. Με την εφαρμογή του ν.4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» ο Τεχνολογικός Τομέας των Α.Ε.Ι., εντάσσεται στον Πανεπιστημιακό διαμορφώνοντας έναν ενιαίο τομέα.

Παρόλο που η ανωτατοποίηση των Τ.Ε.Ι. είχε ήδη εφαρμοστεί μέσω του ν.2916/2001 «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής» καθιερώνοντάς αυτά ως Α.Ε.Ι. Τ.Τ., οι απόφοιτοι των εν λόγω εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, βιώνουν ακόμη και σήμερα, μια συνεχόμενη διάκριση με τον διαχωρισμό σε Τ.Ε. και Π.Ε. στο σύστημα αξιολόγησης του δημοσίου. Ενώ στα περισσότερα Ευρωπαϊκά κράτη ισχύει το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (European Qualifications Framework – E.Q.F.) ως κλίμακα αξιολόγησης, αυτό στην Ελλάδα δεν έχει ποτέ εφαρμοστεί. Ενώ ψηφίστηκε πρόσφατα στο Ελληνικό κοινοβούλιο η εφαρμογή της κλίμακας του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων στον δημόσιο τομέα, αυτή δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα.

Παρόλο που ο ν.4610/2019 ενσωμάτωσε τα Α.Ε.Ι. Τ.Τ. στα Α.Ε.Ι. Π.Τ. ή τα αναδιοργάνωσε ως Α.Ε.Ι. Π.Τ. (όπως το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο) δεν υπάρχει καμία διάταξη που να ορίζει διαδικασίες αντιστοίχισης πτυχίων για τους αποφοίτους των πρώην Τ.Ε.Ι. παρά τους θετικούς διαλόγους που είχαν υπάρξει για το εν λόγω ζήτημα από την απερχόμενη ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.

Οι διαδικασίες αντιστοίχισης πτυχίων σε τμήματα που αποτελούν συνέχεια ή μετεξέλιξη αυτών δεν αποτελεί κάτι καινούργιο στην Ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση. Παρόμοιες διαδικασίες έχουν εφαρμοστεί με την πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε., την πρώην Ανώτατη Γεωπονική Σχολή, την πρώην Σχολής Παντείου Πολιτικών Επιστημών και Α.Β.Σ.Π. (Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς), για τις οποίες το π.δ. 377/1989 προέβλεψε την ισοτιμία και αντιστοίχιση των πτυχίων τους αντιστοίχως με τα νέα πτυχία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου, Παντείου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Επιπλέον διαδικασίες αντιστοίχισης πτυχίων έχουν θεσπιστεί και από σχολές ανωτέρας τριτοβάθμιας βαθμίδας όπως η περίπτωση των Εθνικών Ακαδημιών Σωματικής Αγωγής (ΕΑΣΑ) που λειτουργούσαν ως Ανώτερες Σχολές εποπτευόμενες από την Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής της Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για τις οποίες προβλέφθηκε διαδικασία ισοτίμησης και αντιστοίχισης των πτυχίων τους με τα νέα πτυχία των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.), δυνάμει της υπ’ αριθ. Β1/421/1986 (ΦΕΚ 344 Β’) που κυρώθηκε με το άρθρο 7 του ν.1674/1986.

Στις 09/06/2021 είχαμε προγραμματισμένη τηλεδιάσκεψη με τον Υφυπουργό Παιδείας κ. Άγγελο Συρίγο ο οποίος αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε τρείς βασικούς άξονες οι οποίοι αφορούν:

  1. Την εισαγωγή των νέων τμημάτων του ν.4521/2018 και ν.4610/2019 σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης – ΕΘΑΑΕ, καθότι, όπως ο ίδιος ανέφερε, αυτά «έχουν αξιολογηθεί ως Τ.Ε.Ι. κι όχι ως Α.Ε.Ι.»..
  2. Την ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης των εν λόγω τμημάτων Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης – ΕΘΑΑΕ το οποίο είναι ακόμα σε εκκρεμότητα η οποία διαδικασία θα διαρκέσει περίπου έναν (1) χρόνο. 
  3. Την εξέταση από το αρμόδιο Υπουργείο των αντιστοιχίσεων των τμημάτων αυτών ανά περίπτωση καθότι όπως ανέφερε ο Υφυπουργός αυτά δεν μπορούν να καθοριστούν με έναν νόμο.

Επειδή η εν λόγω διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης – ΕΘΑΑΕ κατά την δική μας εκτίμηση ενδέχεται να διαρκέσει πολύ παραπάνω από τον έναν (1) χρόνο καθότι είναι μια αρκετά περίπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία κι επειδή η απουσία ενός επαρκούς διαλόγου εκ μέρους της ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας με τους ακαδημαϊκούς Συλλόγους Α.Ε.Ι. Τ.Τ. όπως και με τις ενώσεις τεχνολόγων είναι γεγονός, καταθέτουμε αίτημα για διενέργεια τηλεδιάσκεψης – συνάντησης μεταξύ των Ακαδημαϊκών Συλλόγων Αποφοίτων Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Πειραιά και Κρήτης) με εσάς για την ανάδειξη αυτού του μείζονος ζητήματος.

Αναλυτικά οι θέσεις του συλλόγου μας σχετικά με τις διαδικασίες αντιστοίχισης αναπτύσσονται στο υπόμνημα που έχουμε συντάξει το οποίο μπορείτε να βρείτε σε ηλεκτρονική μορφή στον ακόλουθο σύνδεσμο https://teiunion.gr/info_her/.


Μετά τιμής,

Αλέξανδρος Μπριτζολάκης – Πρόεδρος του Συλλόγου Αποφοίτων και Φοιτητών Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης