Τηλεδιάσκεψη Συλλόγων Αποφοίτων Α.Ε.Ι. Τ.Τ. με τους εκπροσώπους της ΕΕΒΕΠ

Το παρόν άρθρο δημοσιεύτηκε στις

Τηλεδιάσκεψη Συλλόγων Αποφοίτων Α.Ε.Ι. Τ.Τ. με τους εκπροσώπους της ΕΕΒΕΠ

Σήμερα Δευτέρα 30/05 πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη μεταξύ των Συλλόγων Αποφοίτων Τ.Ε.Ι. Αθήνας και Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., Αποφοίτων και Φοιτητών Τ.Ε.Ι. Κρήτης καθώς και των Αποφοίτων τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας – Πελοποννήσου με την Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης (ΕΕΒΕΠ). 

Συμμετέχοντες στην τηλεδιάσκεψη από τους Συλλόγους αποφοίτων Α.Ε.Ι. Τ.Τ., ήταν οι πρόεδροι – εκπρόσωποι αυτών α) Βίκτωρ Πολίτης (του Συλλόγου Αποφοίτων Τ.Ε.Ι. Αθήνας και Πειραιά),  β) Αλέξανδρος Μπριτζολάκης (του Συλλόγου Αποφοίτων και Φοιτητών Τ.Ε.Ι. Κρήτης), γ) Μιχάλης Φακουρέλης (του Συλλόγου Αποφοίτων τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης του πρώην Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας – Πελοποννήσου. Στην τηλεδιάσκεψη αυτή συζητήθηκαν απόψεις για τα εξής ζητήματα:

α) Περί των θέσεων των Συλλόγων Αποφοίτων Α.Ε.Ι. Τ.Τ., σχετικά με την αντιστοίχιση και ισοτίμηση των πτυχιούχων με τα τμήματα των νέων ακαδημαϊκών δομών.

β) Τα ζητήματα/προβλήματα των εργασιακών δικαιωμάτων που απασχολούν χιλιάδες απόφοιτους Α.Ε.Ι. Τ.Τ.

γ) Το επικείμενο σχέδιο νόμου για την Ανώτατη Εκπαίδευση που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Παιδείας.

Αποφασίστηκαν κοινές παρεμβάσεις και δράσεις και συσπειρώσεις των Συλλόγων – Ενώσεων με σκοπό την άσκηση πίεσης προς το Υπουργείο Παιδείας με μοναδικό αίτημα την θέσπιση ειδικού νόμου διαδικασιών αντιστοίχισης ή/και ισοτίμησης των πτυχιούχων με τα τμήματα των νέων ακαδημαϊκών δομών.