Αίτημα συνάντησης Συλλόγου Αποφοίτων και Φοιτητών Τ.Ε.Ι. Κρήτης προς τον Υπ.Παιδείας Κυριάκο Πιερρακάκη

Το παρόν άρθρο δημοσιεύτηκε στις

Αίτημα συνάντησης Συλλόγου Αποφοίτων και Φοιτητών Τ.Ε.Ι. Κρήτης προς τον Υπ.Παιδείας Κυριάκο Πιερρακάκη

Αίτημα συνάντησης έστειλε ο Σύλλογος Αποφοίτων και Φοιτητών Τ.Ε.Ι. Κρήτης προς τον νέο Υπουργό Παιδείας κ.Κυριάκο Πιερρακάκη. Η επιστολή αυτή στάλθηκε εγγράφως στον Διευθυντή του πολιτικού γραφείου του Υπουργού Παιδείας κ. Νίκο Δημάκη στην επίσκεψη που είχε πραγματοποιήσει ο Υπουργός στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Ακολουθεί το σχετικό αίτημα που έστειλε ο Σύλλογος στον Υπουργό.

ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ  |  Α.Φ.Μ. 996846497

ΠΡΟΣ ΤΟΝ 

ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ κ. ΚΥΡΙΑΚΟ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗ

ΘΕΜΑ: «ΖΗΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ.Ε.Ι.»

Ηράκλειο: 20/10/2023

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Καταρχήν θα θέλαμε να σας συγχαρούμε για την ανάληψη των νέων καθηκόντων σας ως Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το ζήτημα της αντιστοίχισης πτυχίων των αποφοίτων των πρώην Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα (Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων).

Η αναδιάρθρωση Ανώτατης Εκπαίδευσης που εισήγαγε η απερχόμενη Κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α. μέσω των ν.4521/2018, ν.4559/2018, ν.4589/2019 και ν.4610/2019, οδήγησε στην απορρόφηση του μεγαλύτερου ποσοστού των ιδρυμάτων του Τεχνολογικού Τομέα (δηλαδή όλων των Τ.Ε.Ι., πλην της ΑΣΠΑΙΤΕ) στον Πανεπιστημιακό Τομέα. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της εν λόγω αναδιάρθρωσης, αποτελεί η ακαδημαϊκή αντιστοίχιση 400.000 αποφοίτων Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.), καθότι τα τμήματα από τα οποία αποφοίτησαν οι απόφοιτοι των εν λόγω ιδρυμάτων δεν υπάρχουν πουθενά στον ακαδημαϊκό χάρτη καθότι έχουν πλέον καταργηθεί.

Άξιο αναφοράς είναι ότι στο παρελθόν σε κάθε διαδικασία μετεξέλιξης ή μετονομασίας ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, επήλθε και ανάλογο νομοσχέδιο που προέβλεψε την διαδικασία αντιστοίχισης πτυχίων των αποφοίτων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε., η πρώην Ανώτατη Γεωπονική Σχολή, η Σχολή Πολιτικών Επιστημών της πρώην Παντείου Σχολής όπως και της Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς – Α.Β.Σ.Π., για τις οποίες το Π.Δ. 377/1989 προέβλεψε την ισοτιμία και αντιστοίχιση των πτυχίων των αποφοίτων με τους αντίστοιχους τίτλους σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου, Παντείου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Εις ότι αφορά σε σχολές ανωτέρας τριτοβάθμιας βαθμίδας όπως η περίπτωση των Εθνικών Ακαδημιών Σωματικής Αγωγής (ΕΑΣΑ) προβλέφθηκε διαδικασία ισοτίμησης και αντιστοίχισης των πτυχίων τα αντίστοιχα πτυχία των τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.), δυνάμει της υπ’ αριθ. Β1/421/1986 (ΦΕΚ 344 Β’) που κυρώθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 1674/1986.

Με τον ν.4957/2022 που εισήγαγε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με τίτλο «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις», συνεχίζεται η πολιτική ενός ενιαίου Πανεπιστημιακού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης όπου μέσα σε αυτήν εντάσσεται και η ΑΣΠΑΙΤΕ (Άρθρο 3/Παρ.1).

Επιπλέον σε επίκαιρη ερώτηση που κατατέθηκε για το ζήτημα της αντιστοίχισης πτυχίων των αποφοίτων των Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.), από τον Βουλευτή της Ελληνικής Λύσης κ.Κωνσταντίνο Μπούμπα και που συζητήθηκε σε στην Βουλή στις 22/03/2023 (σχετικό απόσπασμα στον σύνδεσμο: https://teiunion.gr/news_feed_7342327/), ο απερχόμενος Υφυπουργός Παιδείας κ.Άγγελος Συρίγος αναφέρθηκε: α) στο κενό που υπάρχει στην Ανώτατη Εκπαίδευση από την κατάργηση του Τεχνολογικού Τομέα, β) στο γεγονός ότι οι δύο τομείς που υπήρχαν στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Πανεπιστημιακός και Τεχνολογικός) δεν είχαν διακριτούς ρόλους και γ) στην ανάγκη που υπάρχει για την αντιστοίχιση πτυχίων των αποφοίτων των πρώην Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.).

Παρόλα ο απερχόμενος Υφυπουργός Παιδείας κ.Άγγελος Συρίγος ανέφερε πως οποιαδήποτε διαδικασία αντιστοίχισης χρειάζεται συγκεκριμένη μελέτη και ότι πρέπει να γίνει σε ένα σύγχρονο πλαίσιο χωρίς να ακολουθηθούν αντίστοιχες περιπτώσεις που έχουν εφαρμοστεί στο παρελθόν. Ενώ που ο ν.2916/2001 κατέστησε τα Τ.Ε.Ι., ως Α.Ε.Ι. Τ.Τ., η διάκριση συνεχίζει και υφίσταται ανάμεσα σε αποφοίτους Τ.Ε. και Π.Ε., με όλο και μειωμένες προκηρύξεις σε θέσεις Τ.Ε., στον δημοσιοϋπαλληλικό τομέα καθώς και στην άσκηση του επαγγέλματός μας στον ιδιωτικό τομέα.

Με τον απερχόμενο Υφυπουργό Παιδείας κ.Συρίγο, έχουμε συζητήσει μέσω τηλεδιάσκεψης δύο φορές όπου μας ανέφερε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την θέσπιση αντιστοίχισης πτυχίων των αποφοίτων των πρώην Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.) είναι η αξιολόγηση των νέων τμημάτων που ιδρύθηκαν με τους προαναφερθέν νόμους που εισήγαγε η τότε κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α., από την ΕΘΑΑΕ. Κάτι τέτοιο όμως μπορεί να διαρκέσει πάρα πολλά χρόνια, παρατείνοντας την αγωνία, τα προβλήματα και το άγχος για χιλιάδες αποφοίτους Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.). Πέραν αυτών όλα τα πρώην Α.Ε.Ι. Τ.Τ (Τ.Ε.Ι.) είχαν ήδη αξιολογηθεί από την πρώην ΑΔΙΠ (νυν ΕΘΑΑΕ) με αρκετά να έχουν αρκετά καλές αξιολογήσεις όπως το πρώην Τ.Ε.Ι. Αθήνας με αξιολόγηση (Worthy of Merit) καθώς και του πρώην Τ.Ε.Ι. Κρήτης (Positive Evaluation).

Το κύριο αίτημα μας είναι να πραγματοποιηθεί μια τηλεδιάσκεψη του Συλλόγου μας με εσάς έτσι ώστε να συζητηθούν εκτενώς όλα τα παραπάνω ζητήματα και να υπάρξει μια ευρύτερη συνεργασία για την επίλυση του εν λόγω ζητήματος. Ευελπιστούμε στην θετική σας ανταπόκριση τόσο στα αιτήματα μας όπως αυτά διατυπώνονται στο υπόμνημα του Συλλόγου μας το οποίο σας κοινοποιούμε μαζί με την παρούσα επιστολή, καθώς και σε μια ευρύτερη συζήτηση για την επίλυση του ζητήματος.

Μετά τιμής,

Αλέξανδρος Μπριτζολάκης

Πρόεδρος Συλλόγου Αποφοίτων & Φοιτητών Τ.Ε.Ι. Κρήτης