Δελτίο Τύπου: Να σταματήσει η υποβάθμιση της εκπαίδευσης στην χώρα, δηλώνουμε την πλήρη στήριξή μας στον δίκαιο αγώνα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Το παρόν άρθρο δημοσιεύτηκε στις

Δελτίο Τύπου: Να σταματήσει η υποβάθμιση της εκπαίδευσης στην χώρα, δηλώνουμε την πλήρη στήριξή μας στον δίκαιο αγώνα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Δελτίο τύπου με θέμα: «Να σταματήσει η υποβάθμιση της εκπαίδευσης στην χώρα, δηλώνουμε την πλήρη στήριξή μας στον δίκαιο αγώνα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών» κοινοποίησε ο Σύλλογος Αποφοίτων & Φοιτητών Τ.Ε.Ι. Κρήτης σε δημοσιογράφους και φορείς. 

Παρακάτω ακολουθεί το δελτίο τύπου που στείλαμε και το οποίο συνυπογράφουν: 

1) Σύλλογος Αποφοίτων τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας/Πελοποννήσου, 

3) Πανελλήνιος Σύλλογος Πτυχιούχων κατά του Brain Drain.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ

«ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ, ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ»

         Με το παρόν δελτίο τύπου δηλώνουμε την πλήρη στήριξή μας στον δίκαιο αγώνα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που για άλλη μια φορά δοκιμάζονται με διαδικασίες «αξιολόγησης» που δεν προσφέρουν τίποτα ουσιαστικό φέρνοντας ουσιαστική υποβάθμιση στην παιδεία. Οι εξετάσεις Α.Σ.Ε.Π., για τις θέσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών αποτελούν έναν ακόμη εμπαιγμό για χιλιάδες αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που βλέπουν τους κόπους τους να ακυρώνονται εν μια νυκτί καθότι στην νέα διαδικασία πρόσληψης οι τίτλοι σπουδών (πτυχία, μεταπτυχιακά, πιστοποιητικά εκπαιδευτικής επάρκειας κλπ.) υποβαθμίζονται καθότι δεν αποτελούν το κυριότερο κριτήριο μοριοδότησης.

         Αντ’αυτού κυριότερο κριτήριο μοριοδότησης αποτελεί η συνολική βαθμολογία στον διαγωνισμό Α.Σ.Ε.Π., σε ερωτήσεις γενικών γνώσεων τύπου πολλαπλής επιλογής. Αυτή η αλλαγή στην διαδικασία πρόσληψης εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα υποβαθμίσει την ποιότητα σπουδών των σχολικών μονάδων καθότι δεν θα ωθεί τους εκπαιδευτικούς για να εξελιχθούν αλλά στο να πληρώνουν φροντιστηριακούς οργανισμούς που θα παρέχουν προετοιμασία για τις εξετάσεις του Α.Σ.Ε.Π..

         Ως σύλλογος αποφοίτων και φοιτητών Τ.Ε.Ι. Κρήτης έχοντας δώσει αρκετές μάχες εδώ και τρία (3) χρόνια απ’ την κατάργηση των Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.) δια του ν.4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» έτσι ώστε να επέλθει πλήρης δικαίωση σε 400.000 αποφοίτων Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.) και στην αντιστοίχιση των πτυχίων μας με τα τμήματα των νέων ακαδημαϊκών δομών, δεν μπορούμε να μείνουμε αμέτοχοι σε μια τέτοια τεράστια κοινωνική αδικία.

         Καλούμε την κυβέρνηση να σταματήσει την υποβάθμιση της εκπαίδευσης στην χώρα, να άρει τις αδικίες που θα εισάγει το νέο καθεστώς πρόσληψης αναπληρωτών καθηγητών μέσω του διαγωνισμού Α.Σ.Ε.Π., καθώς και να επιλύσει το ζήτημα της αντιστοίχισης πτυχίων 400.000 αποφοίτων Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.) με τα τμήματα των νέων ακαδημαϊκών δομών.

Σύλλογος Αποφοίτων & Φοιτητών Τ.Ε.Ι. Κρήτης – Αλέξανδρος Μπριτζολάκης, Πρόεδρος

Το παρόν δελτίο τύπου συνυπογράφουν:

  1. Σύλλογος Αποφοίτων Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας/Πελοποννήσου – Μιχάλης Φακουρέλης, Πρόεδρος
  2. Πανελλήνιος Σύλλογος Πτυχιούχων κατά του brain drain – Γιώργος Δημητριάδης, Πρόεδρος