Απόφοιτοι Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.): Απάντηση Υφ. Παιδείας στην ερώτηση του Γιώργου Λογιάδη Βουλευτή νομού Ηρακλέιου με το ΜεΡΑ25

Το παρόν άρθρο δημοσιεύτηκε στις

Απόφοιτοι Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.): Απάντηση Υφ. Παιδείας στην ερώτηση του Γιώργου Λογιάδη Βουλευτή νομού Ηρακλέιου με το ΜεΡΑ25

Ο Υφυπουργός Παιδείας κ. Άγγελος Συρίγος κατέθεσε απάντηση στην ερώτηση του Βουλευτή νομού Ηρακλείου με το ΜέΡΑ25 κ. Γιώργου Λογιάδη. 

Στο κείμενο αυτό ο Υφυπουργός Παιδείας κ. Συρίγος θεωρεί πως απάντησε στην ερώτηση του Βουλευτή του ΜέΡΑ25 κ. Λογιάδη, παρόλα αυτά στο κείμενο του Υφυπουργού πέραν ότι περιέχει γενικές αοριστίες για το ακαδημαϊκό επίπεδο των πρώην Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.) δεν τίθεται ούτε καν το ζήτημα αντιστοίχισης πτυχίων των αποφοίτων των πρώην Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.).

Μάλιστα δε, το παρουσιάζει ως κάτι που δεν θα πρέπει να γίνει με την δικαιολογία ότι είναι ήδη πτυχία Ανώτατης εκπαίδευσης. 

Εμείς ως Σύλλογοι Αποφοίτων Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.) θέτουμε το ερώτημα αφού είναι όλα εντάξει με το ζήτημα των αποφοίτων των πρώην Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.) τότε για ποιο λόγο δεν εφαρμόζει η πολιτεία το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων μόνο βασίζεται σε διαχωρισμούς χωρίς ουσία ανάμεσα σε Π.Ε. και Τ.Ε.;

Παρακάτω ακολουθεί το αναλυτικό κείμενο της «απάντησης» του Υπουργείου Παιδείας στην ερώτηση του Βουλευτή νομού Ηρακλείου με το ΜέΡΑ25 κ. Γιώργου Λογιάδη.