Δημοσίευση άρθρου Προέδρου Συλλόγου Αποφοίτων και Φοιτητών Τ.Ε.Ι. Κρήτης στην Εφημερίδα Νέα Κρήτη

Το παρόν άρθρο δημοσιεύτηκε στις

Δημοσίευση άρθρου Προέδρου Συλλόγου Αποφοίτων και Φοιτητών Τ.Ε.Ι. Κρήτης στην Εφημερίδα Νέα Κρήτη

Δημοσιεύτηκε σήμερα 04/05/2023 άρθρο του προέδρου Συλλόγου Αποφοίτων και Φοιτητών Τ.Ε.Ι. Κρήτης κ.Αλέξανδρου Μπριτζολάκη στην εφημερίδα Νέα Κρήτη.

Να υπενθυμίσουμε πως αυτό το άρθρο ήταν αφορμή για να διορθωθούν τα κακός κείμενα του λανθασμένου άρθρου που δημοσιεύτηκε στην σελίδα 16 της εφημερίδας Νέα Κρήτη στο έντυπο τις 29/04/2023 που ήταν καθαρά προσωπικές απόψεις και όχι του Συλλόγου Αποφοίτων και Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης.

Πάγια θέση του Συλλόγου Αποφοίτων και Φοιτητών Τ.Ε.Ι. Κρήτης είναι η ανάδειξη της πραγματικής εικόνας του ακαδημαϊκού status του ιδρύματος όπου από το 2001 μέχρι και την κατάργηση του το 2019 ήταν ένα Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που ανήκε στον Τεχνολογικό Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Ευχαριστούμε δημόσια τον αρχισυντάκτη της εφημερίδας Νέα Κρήτη κ.Λευτέρη Συμβουλάκη που προσπάθησε να βρει μια λύση στο ζήτημα που δημιουργήθηκε. Ακολουθεί το κείμενο που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα καθώς και το σχετικό απόσπασμα.

Συντάκτης άρθρου: Αλέξανδρος Μπριτζολάκης – Πρόεδρος Συλλόγου Αποφοίτων & Φοιτητών Τ.Ε.Ι. Κρήτης

Τίτλος Άρθρου: Να σταματήσει ο εμπαιγμός 400.000 αποφοίτων Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.)

Η Ανωτατοποίηση των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων όπως αυτή πραγματοποιήθηκε 2001 μέσω του ν.2916 επί Υπουργίας κ.Πέτρου Ευθυμίου έθεσε έναν ενιαίο χάρτη στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Σύμφωνα με τον προαναφερθέν νόμο στο πρώτο άρθρο όριζε ότι τα Α.Ε.Ι., χωρίζονταν σε δύο παράλληλους τομείς α) τον πανεπιστημιακό τομέα όπου σε αυτόν ανήκουν τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και η Σχολή Καλών Τεχνών και β) τον Τεχνολογικό Τομέα όπου σε αυτόν ανήκαν τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Παρόλο που ακαδημαϊκά τα Τ.Ε.Ι., το 2001 μετατράπηκαν σε Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Α.Τ.Ε.Ι.), τα εργασιακά δικαιώματα ουδέποτε άλλαξαν στον βαθμό που θα έπρεπε κανονικά να ήταν για όφελος συγκεκριμένων συντεχνιακών εστιών.

Το εν λόγω ζήτημα αφορά και αρκετούς αποφοίτους του πρώην Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης που αν και ανήκε μέσα στα 10 καλύτερα Α.Ε.Ι., της χώρας και παρόλο που είχε αξιολογηθεί ήδη ως Α.Ε.Ι. από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΔΙΠ) με αρκετά καλή βαθμολογία «Θετικά – Positive Evaluation», οι απόφοιτοι του παραμένουν με πτυχία από ένα τμήμα και ίδρυμα που πλέον δεν υπάρχει πουθενά στον ακαδημαϊκό χάρτη.

Η απερχόμενη κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α., ακολουθώντας την τακτική αναδιοργάνωσης της Ανώτατης Εκπαίδευσης σε έναν ενιαίο τομέα, προέβη στην εφαρμογή κατάργησης του μεγαλύτερου συνόλου του Τεχνολογικού Τομέα (πλην της ΑΣΠΑΙΤΕ) κάτι που έπρεπε να είχε συμβεί εδώ και αρκετά χρόνια καθότι η λογική διαφορετικών τομέων Ανώτατης Εκπαίδευσης (Π.Ε. – Τ.Ε.) δημιουργούσε λογικές διαχωρισμού την στιγμή που νομοθετικά και οι δύο τομείς ήταν απόλυτα ισόβαθμοι σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Παρόλα αυτά η εν λόγω αναδιάρθρωση έγινε πολύ βιαστικά, χωρίς να τεθεί ένα συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο για την αντιστοίχιση πτυχίων των αποφοίτων των Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.). 

Η σημερινή κυβέρνηση της Ν.Δ., επιμένει σε μια μακροχρόνια διαδικασία αξιολόγησης των νέων τμημάτων του ν.4610/2019 από την ΕΘΑΑΕ (πρώην ΑΔΙΠ) με αποτέλεσμα 400.00 απόφοιτοι να είναι σε μια μακροχρόνια αναμονή. Να τονίσουμε πως σε κάθε διαδικασία αλλαγής status ενός ιδρύματος επήλθε διαδικασία αντιστοίχισης πτυχίων όπως λ.χ. της πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε. (Ανώτατης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών), Ανώτατης Γεωπονικής Σχολής, Παντείου Σχολής Πολιτικών Επιστημών και Α.Β.Σ.Π. (Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς), για τις οποίες το π.δ. 377/1989 προέβλεψε την ισοτιμία και αντιστοίχιση των πτυχίων τους αντιστοίχως με τα νέα πτυχία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου, Παντείου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Επιπλέον ακόμα και από διαδικασίες από ανωτέρας σε ανωτάτης έχουν θεσπιστεί διαδικασίες αντιστοίχισης πτυχίου με χαρακτηριστικά παραδείγματα η περίπτωση των Εθνικών Ακαδημιών Σωματικής Αγωγής (ΕΑΣΑ) που λειτουργούσαν ως Ανώτερες Σχολές εποπτευόμενες από την Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής της Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για τις οποίες προβλέφθηκε διαδικασία ισοτίμησης και αντιστοίχισης των πτυχίων τους με τα νέα πτυχία των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.), δυνάμει της υπ’ αριθ. Β1/421/1986 (ΦΕΚ 344 Β’) που κυρώθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 1674/1986. 

Στα πλαίσια αυτά καθώς και προς διόρθωση του άρθρου που δημοσιεύτηκε στις 29/04/2023 το οποίο δεν έχει καμία σχέση ούτε με τις απόψεις μου ως πρόεδρος του Συλλόγου Αποφοίτων και Φοιτητών Τ.Ε.Ι. Κρήτης ούτε και με την πραγματικότητα καθότι τα Τ.Ε.Ι. ήταν ήδη Α.Ε.Ι.  από το 2001 όπως όριζε ο ν.2916 καθώς ούτε και με τις απόψεις του Δ.Σ. και των μελών του Συλλόγου μας, καλούμε την πολιτεία να εφαρμόσει τις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να θεσπιστεί μια διαδικασία αντιστοίχισης πτυχίου των αποφοίτων των πρώην Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.). Επιπλέον καλούμε τους αποφοίτους του πρώην Τ.Ε.Ι. Κρήτης να συσπειρωθούν στον Σύλλογό μας καθώς και να ενημερωθούν μέσα από την ιστοσελίδα μας teiunion.gr.».