Τηλεφωνική επικοινωνία Προέδρου Συλλόγου Αποφοίτων & Φοιτητών Τ.Ε.Ι. Κρήτης Αλέξανδρου Μπριτζολάκη με τον Πρύτανη του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Νικόλαο Κατσαράκη

Το παρόν άρθρο δημοσιεύτηκε στις

Τηλεφωνική επικοινωνία Προέδρου Συλλόγου Αποφοίτων & Φοιτητών Τ.Ε.Ι. Κρήτης Αλέξανδρου Μπριτζολάκη με τον Πρύτανη του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Νικόλαο Κατσαράκη

Σήμερα Πέμπτη 02/02/2023 πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Πρύτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου κ.Νικόλαου Κατσαράκη και του Προέδρου του Συλλόγου Αποφοίτων και Φοιτητών Τ.Ε.Ι. Κρήτης κ.Αλέξανδρου Μπριτζολάκη.

Στην τηλεφωνική αυτή επικοινωνία που πραγματοποιήθηκε έπειτα από πρωτοβουλία του Προέδρου του Συλλόγου Αποφοίτων και Φοιτητών Τ.Ε.Ι. Κρήτης, αναφέρθηκε από τον ίδιο το αίτημα που έχει στείλει ο Σύλλογος προς την Σύγκλητο του Πανεπιστημίου περί έκδοσης πορίσματος αντιστοίχισης πτυχίων των αποφοίτων του πρώην Τ.Ε.Ι. Κρήτης με τα νέα πτυχία του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Από τον Πρόεδρο του Συλλόγου τέθηκε το ζήτημα συμμετοχής του ή εν δυνάμει και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην επόμενη Σύγκλητο όπου θα συζητηθεί το ζήτημα.

Ο Πρύτανης έδωσε την δέσμευσή του στην συμμετοχή των εκπροσώπων στην επόμενη Σύγκλητο όπου θα συζητηθεί το ζήτημα.