Αίτημα Συλλόγου Αποφοίτων και Φοιτητών Τ.Ε.Ι. Κρήτης προς την Σύγκλητο του ΕΛΜΕΠΑ για κοινοποίηση των πρακτικών της 23/02/23 συνεδρίασης της Συγκλήτου του ΕΛΜΕΠΑ

Το παρόν άρθρο δημοσιεύτηκε στις

Αίτημα Συλλόγου Αποφοίτων και Φοιτητών Τ.Ε.Ι. Κρήτης προς την Σύγκλητο του ΕΛΜΕΠΑ για κοινοποίηση των πρακτικών της 23/02/23 συνεδρίασης της Συγκλήτου του ΕΛΜΕΠΑ

Αίτημα για κοινοποίηση των πρακτικών της από 23/02/2023 συνεδρίασης Συγκλήτου του ΕΛΜΕΠΑ υπέβαλε ο Πρόεδρος και η Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Αποφοίτων & Φοιτητών Τ.Ε.Ι. Κρήτης α) κ.Αλέξανδρος Μπριτζολάκης και β) κα.Μαρίνα Κυριακοπούλου, σύμφωνα με το άρθρο 5 του κώδικα διοικητικής διαδικασίας. 

Ακολουθεί το σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα (email) όπως και το αίτημα κοινοποίησης των πρακτικών τα οποία στάλθηκαν από τους εκπροσώπους του Συλλόγου προς την Γραμματεία της Συγκλήτου του ΕΛΜΕΠΑ, την Γραμματεία της Πρυτανείας του ΕΛΜΕΠΑ, καθώς και προς τον ίδιο τον Πρύτανη κ.Κατσαράκη Νικόλαο.