Δελτίο τύπου Συλλόγων Αποφοίτων Α.Ε.Ι. Τ.Τ. για την τηλεδιάσκεψη με τον Υφ. Παιδείας

Το παρόν άρθρο δημοσιεύτηκε στις

Δελτίο τύπου Συλλόγων Αποφοίτων Α.Ε.Ι. Τ.Τ. για την τηλεδιάσκεψη με τον Υφ. Παιδείας

Την Τετάρτη, 09/06/2021, πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη μεταξύ των Συλλόγων Αποφοίτων Τ.Ε.Ι. Αθήνας & Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., Τ.Ε.Ι. Πειραιά, Αποφοίτων και Φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης και του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κο Άγγελο Συρίγο, με θέμα την αντιστοίχιση των πτυχίων των πρώην Α.Ε.Ι. Τ.Τ. με τα νέα πτυχία ή διπλώματα των υφιστάμενων ακαδημαϊκών δομών.

Στην εν λόγω τηλεδιάσκεψη, συνολικής διάρκειας περίπου τριανταπέντε λεπτών, παρουσιάστηκαν στον κο Υφυπουργό τόσο οι προτάσεις και οι θέσεις των Συλλόγων Αποφοίτων όσο και το πόρισμα της γνωμοδοτικής επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Ερωτηθείς για το θέμα της αντιστοίχισης των πτυχίων ο κος Υφυπουργός απάντησε πως αυτή δύναται να πραγματοποιηθεί αφού προηγηθούν τα κάτωθι:

  1. Η προετοιμασία των προϋποθέσεων της αξιολόγησης όλων των τμημάτων των Α.Ε.Ι., η οποία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Ιουνίου.
  2. Η εκκίνηση της αξιολόγησης των τμημάτων των πανεπιστημίων με έμφαση σε αυτά που προήλθαν από τα πρώην Α.Ε.Ι. Τ.Τ., η οποία, όπως εκτιμάται από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), θα διαρκέσει ένα περίπου έτος, και
  3. Η θεσμοθέτηση διαδικασίας αντιστοίχισης ανά περίπτωση. Στα πλαίσια αυτά, θα εξεταστεί το επίπεδο αλλά και η συνάφεια των παλαιών προγραμμάτων σπουδών των πρώην Α.Ε.Ι. Τ.Τ. με αυτά των νέων ακαδημαϊκών δομών και θα θεσμοθετηθούν οι ανάλογες διαδικασίες.

Τέλος, ερωτηθείς για τα 37 τμήματα που καταργήθηκαν, απάντησε ότι θα ασχοληθούμε πρώτα με τα τμήματα που υπάρχουν.

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ & Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ