Τηλεδιάσκεψη του Συνδικαλιστικού του ΜέΡΑ25 για το ζήτημα της αντιστοίχισης πτυχίων των αποφοίτων των πρώην Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.)

Το παρόν άρθρο δημοσιεύτηκε στις

Τηλεδιάσκεψη του Συνδικαλιστικού του ΜέΡΑ25 για το ζήτημα της αντιστοίχισης πτυχίων των αποφοίτων των πρώην Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.)

Σήμερα Τετάρτη 01/02/2023 πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη του Συνδικαλιστικού του ΜέΡΑ25 για το ζήτημα της αντιστοίχισης πτυχίων των αποφοίτων των πρώην Α.Ε.Ι. Τ.Τ (Τ.Ε.Ι.). Σε αυτήν την τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν οι εκπρόσωποι των Συλλόγων Αποφοίτων Α.Ε.Ι. Τ.Τ  α) κ. Ιωάννης Λαλαδάκης, Αντιπρόεδρος Συλλόγου Αποφοίτων Τ.Ε.Ι. Αθήνας & Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., και β) Αλέξανδρος Μπριτζολάκης – Πρόεδρος Συλλόγου Αποφοίτων & Φοιτητών Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχε η Γενική Γραμματέας της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης – ΕΕΒΕΠ κα. Σταυρούλα Κουρή καθώς και ο Βουλευτής του ΜέΡΑ25 νομού Ηρακλείου κ. Γιώργος Λογιάδης.

Στην συνάντηση αυτή συζητήθηκαν το ζήτημα της αντιστοίχισης πτυχίων των αποφοίτων των πρώην Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.) με τα πτυχία των νέων ακαδημαϊκών δομών. Ο Βουλευτής του ΜέΡΑ25 κ.Γιώργος Λογιάδης αναφέρθηκε στο ζήτημα της επίκαιρης ερώτησης και στην κατάθεση αυτής στην παρούσα Βουλή.