Επίκαιρη ερώτηση για το ζήτημα της αντιστοίχισης πτυχίων των Αποφοίτων των πρώην Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.) κατέθεσε ο Βουλευτής Κων. Μπούμπας

Το παρόν άρθρο δημοσιεύτηκε στις

Επίκαιρη ερώτηση για το ζήτημα της αντιστοίχισης πτυχίων των Αποφοίτων των πρώην Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.) κατέθεσε ο Βουλευτής Κων. Μπούμπας

Επίκαιρη ερώτηση για το ζήτημα της αντιστοίχισης πτυχίων των αποφοίτων των πρώην Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.) με τα πτυχία των νέων ακαδημαϊκών δομών, κατέθεσε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, ο Βουλευτής νομού Σερρών με το κόμμα της Ελληνικής Λύσης, κ. Κωνσταντίνος Μπούμπας.

Συγκεκριμένα ο Βουλευτής καταθέτει δύο σημαντικές ερωτήσεις η πρώτη αφορά για το αν κυβέρνηση προτίθεται να ξεπεράσει τους περιορισμούς και τα εμπόδια που εισάγει η διαδικασία αξιολόγησης των νέων τμημάτων που ιδρύθηκαν μέσω των νόμων 4521/2018, 4559/2018, 4589/2019 και 4610/2019 και για το αν προτίθεται να ανακοινώσει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο αντιστοίχισης πτυχίων των αποφοίτων των πρώην Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.). Στην δεύτερη ερώτηση θέτει το ερώτημα του για ποίου λόγου εξαιρούνται στην ένταξη των νέων τμημάτων οι φοιτητές του προσωρινού κύκλου σπουδών Τ.Ε. – Τ.Ε.Ι., που έχουν ξεπεράσει το ν+2.

Παρακάτω ακολουθεί η αναλυτική επίκαιρη ερώτηση που κατατέθηκε από τον Βουλευτή νομού Σερρών κ. Κωνσταντίνου Μπούμπα και που θα συζητηθεί αύριο στην Βουλή.

Σύνδεσμος (link) εγγράφου: 

https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/12251562.pdf