Αίτημα συνάντησης Συλλόγου Αποφοίτων & Φοιτητών Τ.Ε.Ι. Κρήτης προς τον Βουλευτή Ηρακλείου Μάξιμο Σενετάκη

Το παρόν άρθρο δημοσιεύτηκε στις

Αίτημα συνάντησης Συλλόγου Αποφοίτων & Φοιτητών Τ.Ε.Ι. Κρήτης προς τον Βουλευτή Ηρακλείου Μάξιμο Σενετάκη

Αίτημα συνάντησης έστειλε ο Σύλλογος Αποφοίτων και Φοιτητών Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης προς τον Βουλευτή νομού Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας κ.Μάξιμο Σενετάκη. Παρακάτω ακολουθεί το αίτημα που έστειλε ο Σύλλογος στον Βουλευτή.

ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ  |  Α.Φ.Μ. 996846497

ΠΡΟΣ

ΤΟΝ  ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

κ.  ΜΑΞΙΜΟ ΣΕΝΕΤΑΚΗ

ΘΕΜΑ: «ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ – ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Α.Ε.Ι. Τ.Τ.»

Ηράκλειο: 02/07/2021

Αξιότιμε κ. Βουλευτή, Σας κοινοποιούμε με την παρούσα επιστολή μας αίτημα συνάντησης/τηλεδιάσκεψης για την ανάδειξη του ζητήματος της αντιστοίχισης των πτυχίων των αποφοίτων των πρώην Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Με την εφαρμογή του ν.4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» έπαψε και η ύπαρξη του Τεχνολογικού Τομέα στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Ενώ με τον ν.2916/2001 «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής» εφαρμόστηκε η απόλυτη εξίσωση των Τ.Ε.Ι. ως Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα με κοινή αποστολή ως προς τα Α.Ε.Ι. Πανεπιστημιακού Τομέα (Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών), οι απόφοιτοι των πρώην Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων εν μια νυκτί χαρακτηρίστηκαν ως απόφοιτοι τεχνικών σχολών παρά ως απόφοιτοι Α.Ε.Ι. Από την εφαρμογή του ν.4610/2019 δεν μπορούμε να εξαιρεθούμε κι εμείς οι απόφοιτοι του πρώην Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης καθότι πλέον είμαστε απόφοιτοι ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος που πλέον δεν υπάρχει πια διότι ο εν λόγω νόμος δεν περιλαμβάνει καμία διάταξη που να περιγράφει διαδικασίες αντιστοίχισης πτυχίων των αποφοίτων των πρώην Τ.Ε.Ι. Οι διαδικασίες αντιστοίχισης πτυχίων σε τμήματα που αποτελούν συνέχεια ή μετεξέλιξη αυτών δεν αποτελεί κάτι καινούργιο στην Ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση. Παρόμοιες διαδικασίες έχουν εφαρμοστεί με την πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε., την πρώην Ανώτατη Γεωπονική Σχολή, την πρώην Σχολής Παντείου Πολιτικών Επιστημών και Α.Β.Σ.Π. (Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς), για τις οποίες το π.δ. 377/1989 προέβλεψε την ισοτιμία και αντιστοίχιση των πτυχίων τους αντιστοίχως με τα νέα πτυχία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου, Παντείου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Επιπλέον διαδικασίες αντιστοίχισης πτυχίων έχουν θεσπιστεί και από σχολές ανωτέρας τριτοβάθμιας βαθμίδας όπως η περίπτωση των Εθνικών Ακαδημιών Σωματικής Αγωγής (ΕΑΣΑ) που λειτουργούσαν ως Ανώτερες Σχολές εποπτευόμενες από την Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής της Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για τις οποίες προβλέφθηκε διαδικασία ισοτίμησης και αντιστοίχισης των πτυχίων τους με τα νέα πτυχία των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.), δυνάμει της υπ’ αριθ. Β1/421/1986 (ΦΕΚ 344 Β’) που κυρώθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 1674/1986. Στις 09/06/2021 είχαμε προγραμματισμένη τηλεδιάσκεψη με τον Υφυπουργό Παιδείας κ. Άγγελο Συρίγο ο οποίος αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε τρείς βασικούς άξονες οι οποίοι αφορούν:

  1. Την εισαγωγή των νέων τμημάτων του ν.4521/2018 και ν.4610/2019 σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης – ΕΘΑΑΕ, καθότι, όπως ο ίδιος ανέφερε, αυτά «έχουν αξιολογηθεί ως Τ.Ε.Ι. κι όχι ως Α.Ε.Ι.».
  2. Την ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης των εν λόγω τμημάτων Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης – ΕΘΑΑΕ το οποίο είναι ακόμα σε εκκρεμότητα η οποία διαδικασία θα διαρκέσει περίπου έναν (1) χρόνο.
  3. Την εξέταση από το αρμόδιο Υπουργείο των αντιστοιχίσεων των τμημάτων αυτών ανά περίπτωση καθότι όπως ανέφερε αυτά δεν μπορούν να αποφασιστούν ή να καθοριστούν με έναν νόμο.
Επειδή η διαδικασία αξιολόγησης των υπαρχόντων από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης – ΕΘΑΑΕ κατά την δική μας εκτίμηση ενδέχεται να διαρκέσει πολύ παραπάνω από τον έναν (1) χρόνο καθότι είναι μια αρκετά περίπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία κι επειδή υφίσταται ανυπαρξία ενός συνεχή διαλόγου της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας με τους ακαδημαϊκούς Συλλόγους Α.Ε.Ι. Τ.Τ. όπως και με τις ενώσεις τεχνολόγων αιτούμαστε την διενέργεια τηλεδιάσκεψης – συνάντησης μεταξύ των Ακαδημαϊκών Συλλόγων Αποφοίτων Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Πειραιά και Κρήτης) με εσάς για την ανάδειξη αυτού του μείζονος ζητήματος. Αναλυτικά οι θέσεις του συλλόγου μας σχετικά με τις διαδικασίες αντιστοίχισης αναπτύσσονται στο υπόμνημα που έχουμε συντάξει το οποίο μπορείτε να βρείτε σε ηλεκτρονική μορφή στον ακόλουθο σύνδεσμο https://teiunion.gr/info_her/.Μετά τιμής,

Αλέξανδρος Μπριτζολάκης – Πρόεδρος του Συλλόγου Αποφοίτων και Φοιτητών Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης