Απόφαση συνεδρίασης Συγκλήτου ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., για την έκδοση πορίσματος αντιστοίχισης πτυχίων των αποφοίτων του πρώην Τ.Ε.Ι. Κρήτης με τα νέα πτυχία του Πανεπιστημίου​

Το παρόν άρθρο δημοσιεύτηκε στις

Απόφαση συνεδρίασης Συγκλήτου ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., για την έκδοση πορίσματος αντιστοίχισης πτυχίων των αποφοίτων του πρώην Τ.Ε.Ι. Κρήτης με τα νέα πτυχία του Πανεπιστημίου

Σήμερα 23/02/2023 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Συγκλήτου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με θέμα «Έκδοση πορίσματος αντιστοίχισης πτυχίων των αποφοίτων του πρώην Τ.Ε.Ι. Κρήτης με τα νέα πτυχία του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.».

Στην συνεδρίαση αυτή συμμετείχαν από τον Σύλλογο Αποφοίτων & Φοιτητών Τ.Ε.Ι. Κρήτης α) ο πρόεδρος Αλέξανδρος Μπριτζολάκης και β) η αντιπρόεδρος Μαρίνα Κυριακοπούλου ενώ από την Ε.Ε.Τ.Ε.Μ., Ηρακλείου συμμετείχε ο Μανώλης Καλλέργης.

Η απόφαση της Συγκλήτου ήταν να μην εκδοθεί κανένα πόρισμα αντιστοίχισης πτυχίων των αποφοίτων του πρώην Τ.Ε.Ι. Κρήτης με τα νέα πτυχία του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., αλλά να περιοριστούν σε διάλογο για το ζήτημα με πολιτικούς φορείς.

Σε αυτήν την γραμμή εναντιώθηκαν ξεκάθαρα οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Αποφοίτων & Φοιτητών Τ.Ε.Ι. Κρήτης ενώ αντίθετα ο εκπρόσωπος της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ., συμφώνησε πλήρως.