Αίτημα προς τον πρύτανη του ΕΛΜΕΠΑ έστειλε ο σύλλογος αποφοίτων & φοιτητών Τ.Ε.Ι. Κρήτης σχετικά με την διεξαγωγή πορίσματος αντιστοίχισης πτυχίων

Το παρόν άρθρο δημοσιεύτηκε στις

Αίτημα προς τον πρύτανη του ΕΛΜΕΠΑ έστειλε ο σύλλογος αποφοίτων & φοιτητών Τ.Ε.Ι. Κρήτης σχετικά με την διεξαγωγή πορίσματος αντιστοίχισης πτυχίων

Αίτημα δεύτερης συνάντησης έστειλε ο σύλλογος αποφοίτων και φοιτητών Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης προς τον πρύτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου κ. Νικόλαο Κατσαράκη. Το αίτημα αφορά την έναρξη συνομιλιών για την σύνταξη και έκδοση πορίσματος αντιστοίχισης πτυχίων των αποφοίτων του πρώην Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Παρακάτω ακολουθεί η σχετική επιστολή που έστειλε ο σύλλογος.

ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ  |  Α.Φ.Μ. 996846497

 ΠΡΟΣ 

ΤΟΝ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗ

 

ΘΕΜΑ: «ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ»

Ηράκλειο: 07/04/2021

Αξιότιμε κε. Πρύτανη.

     Καταρχήν θα θέλαμε να σας συγχαρούμε για την θετική γνωμοδότηση που κατέθεσε η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), για την απονομή του ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (Ιntegrated Μaster),  επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων για τα νέα τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών  και  Γεωπονικών Επιστημών.

     Παρόλα αυτά, είμαστε ιδιαιτέρως προβληματισμένοι καθότι δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη συνάντηση με εσάς για την συζήτηση και την σύνταξη πορίσματος αναφορικά με το ζήτημα της αντιστοίχισης πτυχίων των αποφοίτων του πρώην Τ.Ε.Ι. Κρήτης.

     Ο σύλλογός μας έχει εκκινήσει διαδικασίες επικοινωνίας με κοσμήτορες σχολών του ΕΛΜΕΠΑ για την ανάδειξη του εν λόγω ζητήματος. Έχουμε επικοινωνήσει με τον καθηγητή και κοσμήτορα κ. Αθανάσιο Μαλάμο του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και μας προβλημάτισαν ιδιαιτέρως οι απόψεις που μας εξέφρασε δημόσια για την ισοτιμία και αντιστοίχιση των πτυχίων μας, παρουσιάζοντάς ως μοναδική λύση την διεξαγωγή των κατακτητριών για την επίλυση του θέματός μας.

     Ξεκαθαρίζουμε πως σαν σύλλογος είμαστε ενάντια σε οποιαδήποτε διαδικασία ποσόστωσης και διεκδικούμε την αυτοδίκαιη ένταξή μας στα νέα τμήματα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Ευελπιστούμε στην διεξαγωγή δεύτερης συνάντησης με εσάς και την συνέχιση των συνομιλιών μας για την έκδοση πορίσματος αντιστοίχισης των πτυχίων των αποφοίτων του πρώην Τ.Ε.Ι. Κρήτης.

 

Μετά τιμής,

Το Δ.Σ. του συλλόγου αποφοίτων και φοιτητών

Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης