Ερώτηση Αγγελικής Αδαμοπούλου προς τον Υφ.Παιδειας κ.Συρίγο για το ζήτημα της αντιστοίχισης πτυχίων των αποφοίτων των πρώην Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.)

Το παρόν άρθρο δημοσιεύτηκε στις

Ερώτηση Αγγελικής Αδαμοπούλου προς την Υπ. Παιδείας κα.Κεραμέως για το ζήτημα της αντιστοίχισης πτυχίων των αποφοίτων των πρώην Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.)

Ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας κυρία Κεραμέως κατέθεσε η ανεξάρτητη Βουλευτής κυρία Αγγελική Αδαμοπούλου σχετικά με το ζήτημα της αντιστοίχισης πτυχίων των αποφοίτων των πρώην Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.) με τα τμήματα των νέων ακαδημαϊκών δομών. 

Οφείλουμε να ενημερώσουμε τους αναγνώστες ότι η εν λόγω ερώτηση ήταν να κατατεθεί ως επίκαιρη ερώτηση όμως στο αρχικό κείμενο που ήταν να κατατεθεί δεν υπήρχε σαφή αναφορά προς όλους τους Συλλόγους Αποφοίτων Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.), αλλά μόνο προς τον Σύλλογο Αποφοίτων Τ.Ε.Ι. Αθήνας & Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., κάτι που προκάλεσε την έντονη αντίδραση μας καθότι:

α) Στην πρώτη τηλεδιάσκεψη που είχε πραγματοποιηθεί στις 15/12/2022 εμείς ως σύλλογος αποφοίτων απευθύναμε κάλεσμα προς τον προαναφερθέν σύλλογο κάτι που δεν έγινε από τους ίδιους στην δεύτερη τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε με την Βουλευτή.

β)  Το ζήτημα αφορά 400.000 αποφοίτους των πρώην Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.) και όχι μια συγκεκριμένη μερίδα αποφοίτων και γι’ αυτόν τον λόγο πρέπει να υπάρχει σαφής αναφορά προς όλους τους συλλόγους αποφοίτων Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.).

Να τονίσουμε πως στο αρχικό κείμενο που ήταν να κατατεθεί ως επίκαιρη ερώτηση από την ανεξάρτητη Βουλευτή κυρία Αδαμοπούλου όπου υπήρχε σαφής αναφορά μόνο ως προς τον Σύλλογο Αποφοίτων Τ.Ε.Ι. Αθήνας & Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., δεν προήλθε από δική της πρωτοβουλία αλλά απο του Προέδρου του προαναφερθέν συλλόγου όπου ανέφερε γραπτώς προς την Βουλευτή να μην υπάρξει καμία αναφορά ως προς τον δικό μας σύλλογο αγνοώντας με αυτόν τον τρόπο τα 3 χρόνια συνεργασίας που είχαμε. Ακολουθεί η ερώτηση που κατέθεσε η ανεξάρτητη Βουλευτής προς τηνΥπουργό Παιδείας κυρία Κεραμέως.