Έναρξη συζητήσεων Συγκλήτου ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., για την έκδοση πορίσματος αντιστοίχισης πτυχίων των αποφοίτων του πρώην Τ.Ε.Ι. Κρήτης

Το παρόν άρθρο δημοσιεύτηκε στις

Έναρξη συζητήσεων Συγκλήτου ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., για την έκδοση πορίσματος αντιστοίχισης πτυχίων των αποφοίτων του πρώην Τ.Ε.Ι. Κρήτης

Σήμερα Πέμπτη 26/01/2023, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Συγκλήτου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Στην συνεδρίαση αυτή συζητήθηκε το αίτημα που κατέθεσε ο Σύλλογος Αποφοίτων και Φοιτητών Τ.Ε.Ι. Κρήτης στις 16/01/2023 με θέμα την έκδοση πορίσματος αντιστοίχισης πτυχίων των αποφοίτων του πρώην Τ.Ε.Ι. Κρήτης με τα νέα πτυχία του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Στην συζήτηση αντιπαρατέθηκαν διάφορες απόψεις άλλες υπέρ κι άλλες κατά και μετατέθηκε η συζήτηση του σε επόμενη συνεδρίαση της Συγκλήτου.

Μετά την λήξη της συνεδρίασης της Συγκλήτου, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αποφοίτων & Φοιτητών Τ.Ε.Ι. Κρήτης κ.Αλέξανδρος Μπριτζολάκης έστειλε συμπληρωματικό αίτημα προς την Γραμματεία και τα μέλη της Συγκλήτου προκειμένου να υπάρξει συμμετοχή των εκπροσώπων του Συλλόγου στην επόμενη συζήτηση της Συγκλήτου. Παρακάτω ακολουθεί το σχετικό αίτημα.

ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ  

Α.Φ.Μ. 996846497 – ΔΟΥ: Α΄ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΣ

ΤΗΝ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΘΕΜΑ: «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΠΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.»

                                                                                                                                    Ηράκλειο, 26/01/2023

Αξιότιμε κύριε Πρύτανη,

Αξιότιμοι κύριοι Αντιπρυτάνεις,  κύριοι Κοσμήτορες, κύριοι/κυρίες Πρόεδροι τμημάτων,

Σε συνέχεια του αιτήματός μας με αριθμ. πρωτ. 265 – 16/01/2023 – Φ 120 «Αίτημα έκδοσης πορίσματος αντιστοίχισης πτυχίων των αποφοίτων του πρώην Τ.Ε.Ι. Κρήτη», που συζητήθηκε σήμερα Πέμπτη 26/01/2023 από την Σύγκλητο του Πανεπιστημίου και που αναβλήθηκε σε επόμενη συζήτηση, καταθέτουμε συμπληρωματικό αίτημα που αφορά στην συμμετοχή του Προέδρου του Συλλόγου μας κ.Αλέξανδρου Μπριτζολάκη ή δυνάμει κι άλλων ατόμων απ’ το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, στην επόμενη συζήτηση της Συγκλήτου για το εν λόγω θέμα.

Κάνουμε σαφές πως το μοναδικό ζήτημα που διεκδικούμε από την Πανεπιστημιακή Αρχή είναι η έκδοση πορίσματος αντιστοίχισης ή/και ισοτίμησης πτυχίων των αποφοίτων του πρώην Τ.Ε.Ι. Κρήτης με τα νέα πτυχία του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και όχι η ευρύτερη εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων και του ενιαίου κλάδου στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Σε αυτά τα πλαίσια καλούμε την Σύγκλητο του Πανεπιστημίου όπως και τις Πρυτανικές Αρχές, να λάβουν σαφή και ξεκάθαρη θέση υπέρ του ζητήματός μας.

 

Μετά τιμής,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αποφοίτων & Φοιτητών Τ.Ε.Ι. Κρήτης,

ο Πρόεδρος Αλέξανδρος Μπριτζολάκης,

η Αντιπρόεδρος Μαρίνα Κυριακοπούλου

η Γενική Γραμματέας – Αθηνά Αβραμάκη

η Ειδική Γραμματέας – Αργυρώ Πατεράκη

ο Ταμίας – Εμμανουήλ Στρατάκης

το Μέλος – Ευάγγελος Σταματάκης

το Μέλος – Αριστομένης Κάργατζης3