Ενισχύστε τους σκοπούς μας

Σύλλογος Αποφοίτων & Φοιτητών Τ.Ε.Ι. Κρήτης
Ενισχυστε τους σκοπούς μας

Εγγραφή τακτικού μέλους

Δυνατότητα Εγγραφής

Στον Σύλλογο μπορούν να γίνουν τακτικά μέλη όσοι είναι απόφοιτοι του πρώην Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης καθώς και όσοι είναι ενεργοί φοιτητές στον προσωρινό κύκλο σπουδών Τ.Ε. του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Παρακάτω ακολουθούν αναλυτικά βήματα για την εγγραφή σας ως τακτικό μέλος του Συλλόγου. Κάθε υπόψήφιο μέλος οφείλει να αποδεκτεί τον καταστατικό σκοπό του Συλλόγου όπως και το υπόμνημα αυτού.

Κλίκ εδώ για λήψη Υπομνήματος

Κλίκ εδώ για λήψη Καταστατικού 

Στάδιο 1ο – Διαδικασία εγγραφής

Έκτυπώνετε, συμπληρώνετε και υπογράφετε την αίτηση εγγραφής (λήψη αίτησης εγγραφής). Αφού συμπληρώσετε αίτηση, με έναν σαρωτή (scanner) σαρώνετε (σκανάρετε) την αίτηση σας και την στέλνετε μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας του Συλλόγου Αποφοίτων & Φοιτητών Τ.Ε.Ι. Κρήτης η οποία είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο (link) https://teiunion.gr/contact_her/.

Εναλλακτικά μπορείτε να στείλετε την αίτηση εγγραφής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail_her@teiunion.gr. Μαζί με την αίτηση επισυνάπτετε ένα αντίγραφο του τίτλου σπουδών σας ή μια πρόσφατη βεβαίωση σπουδών για τους φοιτητές Τ.Ε.

Στάδιο 2ο – Διαδικασία Έγκρισης Μέλους

Κάθε αίτηση υποψήφιου μέλους εγκρίνεται έπειτα από συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου για να ελέγξει την ορθότητα της αίτησης καθώς και αν υπάρχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Όλες οι πληροφορίες που μας προωθείτε είναι απόλυτα εμπιστευτικές και σε καμία περίπτωση δεν προωθούνται σε τρίτα μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Με την επιτυχή έγκριση αίτησης θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να καταθέσετε το απαραίτητο ποσό εισφοράς για την εγγραφή σας.

Στάδιο 3ο – Κατάθεση Εισφοράς Νέου Μέλους

Αφού επικοινωνήσουμε με εσάς θα πρέπει να καταβάλετε εισφορά εγγραφής μέλους η οποία ανέρχεται στα 10 € συν 2 € τέλη εγγραφής για τα νέα μέλη. Προσοχή: Κάθε ανανέωση εγγραφής μέλους ρυθμίζεται στα 10€ τα τέλη εγγραφής αφορούν τα νέα μέλη μόνο. Θα καταθέσετε το ποσό αυτό στον τραπεζικό λογαριασμό της Παγκρήτιας Τράπεζας με:

 • Αριθμό IBAN: GR5308700940000300003276067
 • Τράπεζα Δικαιούχου: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
 • Όνομα Δικαιούχου: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ» με Λατινικούς χαρακτήρες: “SYLLOGOS APOFOITON KAI FOITITON TEI KRITIS”.
 • Αιτιολογία κατάθεσης ποσού: ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ.

Στην συνέχεια μας στέλνετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail_her@teiunion.gr το αποδεικτικό κατάθεσης. Η κατάθεση εισφοράς μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά (e-banking) είτε μέσω τράπεζας.

*Με την υπογραφή της αίτησης εγγραφής τακτικού μέλους δηλώνετε ότι:

 1. Αποδέχεστε το καταστατικό και το υπόμνημα – γενικό σκοπό του Συλλόγου Αποφοίτων και Φοιτητών Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης.
 2. Τη συλλογή και επεξεργασία των παραπάνω προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2472/1997 περί «Προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».
Ανανέωση Εγγραφής Τακτικού Μέλους

Γενικά – Ανανέωση Εγγραφών

Κάθε έτος τα εγγεγραμμένα τακτικά μέλη οφείλουν να τακτοποιούν τις οικονομικές τους εκκρεμότητες εξοφλώντας την ετήσια εισφορά. Τα τακτικά μέλη που δεν εξοφλήσουν την ετήσια εισφορά ανανέωσης εγγραφής στον Σύλλογο παραμένουν μέλη χωρίς βέβαια να έχουν το δικαίωμα για να ψηφίσουν ή να συμμετάσχουν σε εκλογικές διαδικασίες του Συλλόγου.

Διαδικασία Ανανέωσης Εγγραφής

Για την επιτυχή ανανέωση της εγγραφής σας ως τακτικού μέλους του Συλλόγου Αποφοίτων & Φοιτητών Τ.Ε.Ι. Κρήτης  θα πρέπει να καταβάλετε ετήσια εισφορά ανανέωσης εγγραφής η οποία ανέρχεται στα 10 €. Θα καταθέσετε το ποσό αυτό στον τραπεζικό λογαριασμό της Παγκρήτιας Τράπεζας με:

 • Αριθμό IBAN: GR5308700940000300003276067
 • Τράπεζα Δικαιούχου: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
 • Όνομα Δικαιούχου: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ» με Λατινικούς χαρακτήρες: “SYLLOGOS APOFOITON KAI FOITITON TEI KRITIS”.
 • Αιτιολογία κατάθεσης ποσού: ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ.

Στην συνέχεια μας στέλνετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail_her@teiunion.gr το αποδεικτικό κατάθεσης. Η κατάθεση εισφοράς μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά (e-banking) είτε μέσω τράπεζας.

Ενίσχυση με δωρεά

Για τα άτομα που επιθυμούν να ενισχύσουν τους σκοπούς του Συλλόγου μας που α) δεν είναι απόφοιτοι του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης β) δεν είναι φοιτητές/τριες – σπουδαστές προσωρινού κύκλου σπουδών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου γ) ή που είναι απόφοιτοι – σπουδαστές Τ.Ε.Ι. Κρήτης αλλά δεν επιθυμούν να γίνουν μέλη, μπορούν να καταθέσουν όποιο χρηματικό ποσό επιθυμούν στον τραπεζικό λογαριασμό της Παγκρήτιας Τράπεζας με:

 • Αριθμό IBAN: GR5308700940000300003276067
 • Τράπεζα Δικαιούχου: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
 • Όνομα Δικαιούχου: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ» με Λατινικούς χαρακτήρες: “SYLLOGOS APOFOITON KAI FOITITON TEI KRITIS”.
 • Αιτιολογία κατάθεσης ποσού: ΔΩΡΕΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.

Στην συνέχεια μας στέλνετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail_her@teiunion.gr το αποδεικτικό κατάθεσης. Η κατάθεση εισφοράς μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά (e-banking) είτε μέσω τράπεζας.