Όροι και Προϋποθέσεις
Σύμβαση Χρήσης πληροφοριών του teiunion.gr

Άρθρο 1 – Αντικείμενο

Ο παρών δικτυακός τόπος διαχειρίζεται από τον Αλέξανδρο Μπριτζολάκη που είναι δημιουργός αυτού του ψηφιακού έργου με σκοπό την ενημέρωση και συσπείρωση των αποφοίτων του πρώην Τ.Ε.Ι. Κρήτης και εν δυνάμει όλων των αποφοίτων των πρώην Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Η χρήση του διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Οπωσδήποτε, η παραμονή του επισκέπτη στις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου καθώς και η αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται μέσα από αυτές τις σελίδες συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.


Άρθρο 2 – Διάρκεια Σύμβασης

Η διάρκεια ισχύος της παρούσης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και συμφωνείται για αόριστο χρόνο, υπό την επιφύλαξη Ειδικών όρων χρονικής διάρκειας.

Άρθρο 3 – Εισαγωγή – Ορισμοί

Στην παρούσα σύμβαση χρήσης οι ορισμοί οι οποίοι χρησιμοποιούνται έχουν το ακόλουθο περιεχόμενο:

 • «Διαχειριστές του Ιστότοπου»: Ήτοι οι διαχειριστές που έχουν πρόσβαση στην βάση δεδομένων καθώς και στο διαχειριστικό περιβάλλον του παρόντος ιστότοπου http://www.teiunion.gr (εφεξής αναφερόμενη και ως «Ιστοσελίδα»). Ο παρόν ιστότοπος με τίτλο «teiunion.gr – ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΡΗΣ» είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και έχει ως σκοπό την ενημέρωση των αποφοίτων των αποφοιτων του Πρώην Τ.Ε.Ι. Κρήτης και γενικά όλω των αποφοίτων των πρώην Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, υπό τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης / χρήστης  καλείται να χρησιμοποιήσει μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.
 • «Ιστοσελίδα»: Το έργο του ηλεκτρονικού ιστότοπου με τίτλο «teiunion.gr – ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ» λειτουργεί στην διαδικτυακή ηλεκτρονική διεύθυνση https://teiunion.gr
 • «Επισκέπτης»: Ο επισκέπτης, περιηγητής της «Ιστοσελίδας».

Άρθρο 4 – Περιοριστική άδεια χρήσης

Το έργο του ηλεκτρονικού ιστότοπου με τίτλο «teiunion.gr – ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ» διατίθεται αφιλοκερδώς από τον δημιουργό «Αλέξανδρο Μπριτζολάκη» με περιοριστική άδεια χρήσης (δηλαδή Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα).

 • Ο «Επισκέπτης» της ιστοσελίδας παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στην «Ιστοσελίδα». Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων της «Ιστοσελίδας». Εάν δεν συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση του περιεχομένου αυτής.
 • Οι «Διαχειριστές του ιστότοπου», υπό τους όρους που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, χορηγεί στους «Επισκέπτες» της «Ιστοσελίδας» πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Αυτή η άδεια δεν συνιστά μεταβίβαση τίτλου κυριότητας στην ιστοσελίδα και στο περιεχόμενο της. Η χρήση που σας παρέχεται μέσω της «Ιστοσελίδας» υπόκειται στην απαγόρευση τροποποίησης της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της, με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς και στην απαγόρευση αναπαραγωγής ή δημόσιας παρουσίασης, αντιγραφής, διανομής, εμπορίας ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκμετάλλευσης αυτής, με ή χωρίς αντάλλαγμα, καθώς και του περιεχομένου της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό.
 • Ο «Επισκέπτης» παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του Δικτύου ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του «Επισκέπτη» την ΑΠΟΔΟΧΗ εκ μέρους του ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ αυτών.

Άρθρο 5 – Υποχρεώσεις περιορισμός ευθύνης των διαχειριστών του ιστότοπου

 • Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην «Ιστοσελίδα» αποτελούν ενημερωτικό περιεχόμενο προς τον επισκέπτη αυτής. Οι «Διαχειριστές του Ιστότοπου»  καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε να διασφαλίσουν ότι οι πληροφορίες όπου εμφανίζονται στο διαδικτυακό ιστότοπο (website) της «Ιστοσελίδας» είναι πάντα ορθές και πλήρεις.
 • Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες οι «Διαχειριστές του Ιστότοπου» δεν ευθύνονται για οποιασδήποτε μορφής ζημιάς υποστεί ο «Επισκέπτης», που οφείλεται σε δική του αμέλεια όπως υποκλοπή ή απώλεια προσωπικών στοιχείων πρόσβασης λόγω δικής του ελλιπής ασφάλειας.
 • Οι «Διαχειριστές του Ιστότοπου» δεν μπορούν να εγγυηθούν ότι οι σελίδες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται πάντα χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης οι «Διαχειριστές του Ιστότοπου» δεν εγγυόνται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός ιστότοπος (site) ή οι διακομιστές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς επιζήμια συστατικά.
 • Οι «Διαχειριστές του Ιστότοπου» αναλαμβάνουν την συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου της «Ιστοσελίδας», χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να μπορούν να εγγυηθούν την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλόλητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών πολύ δε περισσότερο λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου, κατά την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του.

Άρθρο 6 – Ευθύνη επισκέπτη – χρήστη

 • Ο «Επισκέπτης» των σελίδων της «Ιστοσελίδας» αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην «Ιστοσελίδα» από κακή ή αθέμιτη χρήση της.

Άρθρο 7 – Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

 • Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο της «Ιστοσελίδας», συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχόμενων υπηρεσιών κλπ. (εφεξής περιεχόμενο), αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, της «ιστοσελίδας» και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο. Η «Ιστοσελίδα» διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το περιεχόμενο και  τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού.
 • H χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας δεν συνεπάγεται την παροχή και μεταβίβαση δικαιωμάτων ή  αδειών χρήσης υπηρεσιών της ιστοσελίδας, εξαιρουμένου του περιορισμένου δικαιώματος χρήσης της Υπηρεσίας.
 • Για στοιχεία περιεχομένου της ιστοσελίδας που παρέχονται και μεταφορτώνονται (upload) τοπικά σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) από τον επισκέπτη / Χρήστη, οι «Διαχειριστές του Ιστότοπου» παραχωρούν δικαίωμα μόνο για «ΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ» και δεν προβαίνει στην παραχώρηση οιουδήποτε άλλου δικαιώματος.
 • Μετά την αποδοχή των όρων χρήσης, επιτρέπεται η μη εμπορική χρήση και η αναπαραγωγή του, ολική ή μερική, με την προϋπόθεση ότι το αναπαραγόμενο προϊόν είναι ελεύθερα διαθέσιμο στη συνέχεια μέσω του Διαδικτύου ή άλλου πρόσφορου μέσου και συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί την γραπτή ρητή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
 • Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να “φορτωθεί”, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.
 • Τα λοιπά στοιχεία που αναφέρονται οπουδήποτε και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων ή ενώσεων αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Άρθρο 8 – Συνδέσμοι (links)

 • Σύνδεσμοι (links) που κατευθύνουν προς άλλους ιστότοπους: Οι «Διαχειριστές του Ιστότοπου» δεν ελέγχουν το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστότοπων και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω «συνδέσμων» (links). Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στους διαχειριστές των αντίστοιχων ιστότοπων, οι οποίοι και φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

Οι «Διαχειριστές του Ιστότοπου» σε καμία περίπτωση δεν δύναται να θεωρηθεί ότι ενστερνίζουν ή αποδέχοται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστότοπων και των σελίδων αυτών στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

 • Σύνδεσμοι (links) προς τον ιστότοτοπο www.teiunion.gr: «Σύνδεσμοι» προς την «Ιστοσελίδα» επιτρέπονται μόνο προς την κεντρική σελίδα του και όχι προς τις σελίδες που έχουν (ενδεχομένως) κωδικό πρόσβασης, εκτός αν υπάρχει αντίθετη ρητή συμφωνία μεταξύ της «Ιστοσελίδας» και του παραπέμποντας σε αυτό φορέα. Εξάλλου, οι «σύνδεσμοι» αυτοί πρέπει να δημιουργούνται μόνο μέσω hyperlinks και όχι μέσω εικόνων.

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας,

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ,

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΡΙΤΖΟΛΑΚΗΣ, ΜΑΡΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Τελευταία Ενημέρωση: 19/03/2023