Αίτημα προς την πρυτανεία του ΕΛΜΕΠΑ κατέθεσε ο υπό ίδρυση σύλλογος αποφοίτων & φοιτητών Τ.Ε.Ι. Κρήτης

Το παρόν άρθρο δημοσιεύτηκε στις

Αίτημα προς την πρυτανεία του ΕΛΜΕΠΑ κατέθεσε ο υπό ίδρυση σύλλογος αποφοίτων & φοιτητών Τ.Ε.Ι. Κρήτης

Το πρώτο αίτημα κατέθεσε ο υπό ίδρυση σύλλογος αποφοίτων και φοιτητών Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης προς τον πρύτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου κ. Νικόλαου Κατσαράκη. Παρακάτω ακολουθεί η σχετική επιστολή που απέστειλε η προσωρινή διοίκηση του υπό ίδρυση συλλόγου.

ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΟΣ

ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟΥ

Με το εν λόγω αίτημα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχουμε προβεί στις νομότυπες διαδικασίες ίδρυσης συλλόγου, όπου αποτελεί μια ανεξάρτητη ακαδημαϊκή κίνηση απόφοιτων προπτυχιακών τίτλων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) του πρώην Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης καθώς και φοιτητών όπου παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) εντός του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Σκοπός του συλλόγου είναι η διεκδίκηση της αντιστοίχισης των πτυχίων μας με τα νέα πτυχία του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου μέσω ειδικών και νομότυπων διαδικασιών καθώς και η αυτόματη ένταξη των φοιτητών προγράμματος σπουδών Τ.Ε. στο πρόγραμμα σπουδών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου όντας συνέχεια και μέρος αυτού. Επιπλέον διεκδικούμε την αναγνώριση των νεοϊδρυθέντων πενταετών τμημάτων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ως πολυτεχνικές σχολές, την αναγνώριση του ενσωματωμένου μεταπτυχιακού διπλώματος (integrated masters) τα οποία αυτά παρέχουν καθώς και την απόδοση αντίστοιχων εργασιακών δικαιωμάτων. Σκοπός της διεκδίκησης αυτής είναι άσκηση επιρροής μέσω νομότυπων διαδικασιών προς τα αρμόδια κρατικά όργανα όπως και το υπουργείο παιδείας. Γι’ αυτούς τους λόγους, αιτούμαστε από την πρυτανεία του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου: α) Να μας στηρίξει στην διεκδίκηση αυτή καθότι λειτουργούμε προς το συμφέρον του ιδίου του Πανεπιστημίου, σεβόμενοι το παρελθόν και το παρόν του τριτοβάθμιου ιδρύματος, β) Την παραχώρηση ενός χώρου/γραφείου εντός του Πανεπιστημίου ως μόνιμη έδρα του συλλόγου η οποία θα χρησιμοποιηθεί ως τόπος συνεδριάσεων.


Με εκτίμηση,

Το προσωρινό Δ.Σ. του υπό ίδρυση συλλόγου αποφοίτων και φοιτητών

Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης