Πρόταση του Συλλόγου Αποφοίτων ΤΕΙ Αθήνας-Πειραιά

Το παρόν άρθρο δημοσιεύτηκε στις

Πρόταση του Συλλόγου Αποφοίτων ΤΕΙ Αθήνας-Πειραιά

Αναδημοσίευση απο esos.gr (πηγή)

Εδώ και δυόμισι χρόνια, μετά τις συνέργειες και την μετατροπή των Α.Ε.Ι. Τ.Τ. σε Α.Ε.Ι. Π.Τ., η ελληνική πολιτεία εξακολουθεί να κωφεύει απέναντι στο δίκαιο αίτημα τετρακοσίων χιλιάδων αποφοίτων των Α.Ε.Ι. Τ.Τ., το οποίο αφορά στην αντιστοίχιση των πτυχίων του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης με τα νέα προκύπτοντα πτυχία του Πανεπιστημιακού Τομέα, όπως αυτά προέκυψαν μετά την κύρωση των Ν. 4521/2018, Ν. 4559/2018, Ν. 4589/2019 και Ν. 4610/2019.

Κατόπιν τούτου, ο Σύλλογος Αποφοίτων Τ.Ε.Ι. Αθήνας και Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. κοινοποιεί την επίσημη πρότασή του, όπως αυτή κατατέθηκε στις 18/04/2019 στην Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της  Βουλής των Ελλήνων και στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, και όπως στην συνέχεια κατατέθηκε στις 18/09/2019 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Σύμφωνα με την εν λόγω πρόταση, καλούμε την ελληνική κυβέρνηση όπως κυρώσει άμεσα διατάξεις, οι οποίες θα διευθετούν το ζήτημα της ισοτίμησης και της αντιστοίχισης των πτυχίων των ΑΕΙ Τ.Τ. με τα  πτυχία των νέων ακαδημαϊκών δομών.

Συγκεκριμένα, προτείνονται τα εξής:

1. Αντιστοίχιση των παλαιών πτυχίων Τ.Ε.Ι. με τα νέα αντίστοιχα πτυχία.

Πτυχία T.E.I τετραετούς διάρκειας σπουδών:

1.1. Όσα πτυχία αποκτήθηκαν μετά την ανωτατοποίηση των Τ.Ε.Ι. το 2001, όντας πτυχία Α.Ε.Ι. κατά το άρθρο 16 του Συντάγματος τετραετούς διάρκειας σπουδών και 240 ECTS, τα οποία ανήκουν στο επίπεδο 6 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, καθώς και όσα ήταν ήδη τετραετούς διάρκειας σπουδών πριν το 2001, να αντιστοιχιστούν αυτοδικαίως και άνευ ετέρας διαδικασίας με τα νέα πτυχία, των αντίστοιχων ή συναφών Τμημάτων ή κατευθύνσεων των νέων ακαδημαϊκών δομών τετραετούς διάρκειας σπουδών.

1.2. Για τα πτυχία των Τμημάτων Μηχανικών των Α.Ε.Ι. Τ.Τ. που αποκτήθηκαν μετά την ανωτατοποίηση των Τ.Ε.Ι. το 2001, καθώς και για όσα ήταν ήδη τετραετούς διάρκειας σπουδών πριν το 2001:

α) Αντιστοίχιση με τα νέα πτυχία των αντίστοιχων ή συναφών Τμημάτων ή κατευθύνσεων των νέων ακαδημαϊκών δομών πενταετούς διάρκειας σπουδών αυτοδικαίως και άνευ ετέρας διαδικασίας για τους κατέχοντες συναφή τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών ή αποδεδειγμένη συναφή εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών, ακολουθώντας την συνήθη ακαδημαϊκή διαδικασία αντιστοίχησης των 10 ECTS ανά εξάμηνο πρακτικής άσκησης.

β) Αντιστοίχιση με τα νέα πτυχία των αντίστοιχων ή συναφών Τμημάτων ή κατευθύνσεων των νέων ακαδημαϊκών δομών πενταετούς διάρκειας σπουδών κατόπιν παρακολούθησης μαθημάτων ενός ακαδημαϊκού έτους για τους μη κατέχοντες συναφή τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών ή αποδεδειγμένη συναφή εργασιακή εμπειρία, άνευ ποσοστιαίων περιορισμών και κατόπιν αίτησης του εκάστοτε ενδιαφερομένου.

Πτυχία Τ.Ε.Ι. διάρκειας σπουδών τρεισήμισι ετών:

1.3. Όσα πτυχία αποκτήθηκαν πριν το 2001, διάρκειας σπουδών τρεισήμισι ετών, όντας πτυχία Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης να αντιστοιχιστούν:

α)Αυτοδικαίως και άνευ ετέρας διαδικασίας για τους κατέχοντες συναφή τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών ή αποδεδειγμένη συναφή εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενάμισι έτους, ακολουθώντας την συνήθη ακαδημαϊκή διαδικασία αντιστοίχισης των 10 ECTS ανά εξάμηνο πρακτικής άσκησης.

β)Κατόπιν παρακολούθησης ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου για τους μη κατέχοντες συναφή τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών ή αποδεδειγμένη συναφή εργασιακή εμπειρία, άνευ ποσοστιαίων περιορισμών και κατόπιν αίτησης του εκάστοτε ενδιαφερομένου.

1.4. Για τα πτυχία των Τμημάτων Μηχανικών ΤΕ που αποκτήθηκαν πριν το 2001, διάρκειας σπουδών τρεισήμισι ετών:
α)Αυτοδικαίως και άνευ ετέρας διαδικασίας αντιστοίχιση με τα νέα πτυχία των αντίστοιχων ή συναφών Τμημάτων ή κατευθύνσεων των νέων ακαδημαϊκών δομών πενταετούς διάρκειας σπουδών, για τους κατέχοντες συναφή τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών ή αποδεδειγμένη συναφή εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον τεσσεράμισι ετών, ακολουθώντας την συνήθη ακαδημαϊκή διαδικασία αντιστοίχισης των 10 ECTS ανά εξάμηνο πρακτικής άσκησης.

β) Αντιστοίχιση με τα νέα πτυχία των αντίστοιχων ή συναφών Τμημάτων ή κατευθύνσεων των νέων ακαδημαϊκών δομών πενταετούς διάρκειας σπουδών κατόπιν παρακολούθησης μαθημάτων ενάμισι ακαδημαϊκού έτους για τους μη κατέχοντες συναφή τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών ή αποδεδειγμένη συναφή εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον τεσσεράμισι ετών, άνευ ποσοστιαίων περιορισμών και κατόπιν αίτησης του εκάστοτε ενδιαφερομένου.

– Σε όσα Τμήματα προκύπτουν κατόπιν των συγχωνεύσεων νέα επιστημονικά αντικείμενα και το ποσοστό των μη συναφών μαθημάτων στο νέο πρόγραμμα σπουδών ξεπερνά το 33% των διδαχθέντων μαθημάτων του παλαιού προγράμματος σπουδών ή επήλθε εν γένει σημαντική αλλαγή στο νέο πρόγραμμα σπουδών, να οριστεί η παρακολούθηση επιπλέον μαθημάτων από την Συνέλευση του οικείου Τμήματος. Σε κάθε περίπτωση, τα επιπλέον μαθήματα δεν δύνανται να ξεπερνούν τα 30 ECTS.

– Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχο ή συναφές Τμήμα ή κατεύθυνση στο Πανεπιστήμιο που απορρόφησε το Ίδρυμα αποφοίτησης του αιτούντος, να δίδεται η δυνατότητα αίτησης αντιστοίχισης σε έτερο Πανεπιστήμιο, στο οποίο υπάρχει αντίστοιχο ή συναφές Τμήμα ή κατεύθυνση.

– Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί, σε εθνικό αλλά και σε υπερεθνικό επίπεδο, μια θεσμοθετημένη μορφή εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου, για όποιες από τις ανωτέρω περιπτώσεις συνιστάται η παρακολούθηση επιπλέον μαθημάτων, προτείνονται οι εξ αποστάσεως διαδικασίες χάριν διευκόλυνσης τόσο των αποφοίτων όσο και των Τμημάτων.

2. Πλήρη και ως προς κάθε συνέπεια ισοτίμηση των πτυχίων των Α.Ε.Ι. Τ.Τ. με τα πτυχία των Α.Ε.Ι. Π.Τ.:

Επί τη βάσει των συστάσεων και πρακτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αιτούμαστε την άρση της όποιας διάκρισης η οποία διατηρείται στον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα, στις προκηρύξεις θέσεων στον δημόσιο τομέα και στα εκδεδομένα επαγγελματικά δικαιώματα, ανάμεσα σε τίτλους σπουδών έκτου επιπέδου του Ευρωπαϊκού και Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, που εκδόθηκαν από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τεχνολογικού Τομέα και από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Πανεπιστημιακού Τομέα.

Με την προσήκουσα τιμή,

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος                     Ο Αντιπρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας
Πολίτης Βίκτωρ           Λαλαδάκης Ιωάννης         Κορόμπας Αλέξανδρος

Αναδημοσίευση απο esos.gr

Πηγή: https://www.esos.gr/arthra/68890/protasi-toy-syllogoy-apofoiton-tei-athinas-peiraia?fbclid=IwAR2_4i-R9Hz5c8349AHGUsGSf0ekw7Q10da8b_rYqjZeDUW4Ot9L8ZLwpxo