Αίτημα Συλλόγου Αποφοίτων & Φοιτητών Τ.Ε.Ι. Κρήτης προς τον Υφυπουργό Παιδείας κ. Άγγελο Συρίγο

Το παρόν άρθρο δημοσιεύτηκε στις

Αίτημα Συλλόγου Αποφοίτων & Φοιτητών Τ.Ε.Ι. Κρήτης προς τον Υφυπουργό Παιδείας κ. Άγγελο Συρίγο

Αίτημα κατέθεσε ο σύλλογος αποφοίτων και φοιτητών Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης προς τον νέο υφυπουργό παιδείας κ. Άγγελο Συρίγο. Παρακάτω ακολουθεί η σχετική επιστολή.

ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ  |  Α.Φ.Μ. 996846497

ΠΡΟΣ

ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΓΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ κ. ΑΓΓΕΛΟ ΣΥΡΙΓΟ

ΘΕΜΑ: «ΖΗΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ.Ε.Ι.»

Ηράκλειο: 11/02/2021

Αξιότιμε κ. Υφυπουργέ,

Καταρχήν θα θέλαμε να σας συγχαρούμε για την ανάληψη των νέων καθηκόντων σας ως υφυπουργός παιδείας και θρησκευμάτων για θέματα ανώτατης εκπαίδευσης. Με την παρούσα επισυναπτόμενη επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το ζήτημα των αποφοίτων των πρώην Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Όπως γνωρίζετε η τελευταία αναδιάρθρωση ανώτατης εκπαίδευσης η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω του ν.4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Λοιπές Διατάξεις Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» που θεσπίστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση και συγκεκριμένα από τον τότε υπουργό παιδείας κ. Γαβρόγλου δημιούργησε ένα ευρύτερο χάσμα κοινωνικής ανισότητας. Αναφερόμαστε στον τελευταίο χαρακτηρισμό καθότι δεν έχει προβλεφθεί καμία διαδικασία αντιστοίχισης πτυχίων των αποφοίτων των πρώην Τ.Ε.Ι. με τα αντίστοιχα νέα τμήματα στα οποία είτε απορροφήθηκαν σε αντίστοιχα Α.Ε.Ι. είτε μετονομάστηκαν. Όπως γνωρίζετε μέσω του νόμου 2916/2001 «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής» τα Τ.Ε.Ι. είχαν ενταχθεί από την ανωτέρα στην ανώτατη εκπαίδευση. Συνεπώς στην περίπτωση του ν.4610/2019 θεσπίζεται η συγχώνευση και η αναδιοργάνωση τμημάτων Α.Ε.Ι. χωρίς καμία πρόβλεψη για τους ήδη απόφοιτους των πρώην Τ.Ε.Ι. Δηλαδή, είμαστε απόφοιτοι Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που δεν υφίστανται πλέον με οδυνηρές συνέπειες τόσο στα εργασιακά μας δικαιώματα όσο και στο κύρος του πτυχίου μας.

Οι διαδικασίες αντιστοίχισης πτυχίων σε τμήματα που αποτελούν συνέχεια ή μετεξέλιξη αυτών δεν αποτελεί κάτι καινούργιο στην Ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ανάλογες διαδικασίες έχουν εφαρμοστεί με την πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε., την πρώην Ανώτατη Γεωπονική Σχολή, την Πολιτικών Επιστημών της πρώην Παντείου Σχολής καθώς και της Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς – Α.Β.Σ.Π., για τις οποίες το π.δ. 377/1989 προέβλεψε την ισοτιμία και αντιστοίχιση των πτυχίων τους αντιστοίχως με τα νέα πτυχία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου, Παντείου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Επιπλέον διαδικασίες αντιστοίχισης πτυχίων έχουν θεσπιστεί και από σχολές ανωτέρας τριτοβάθμιας βαθμίδας όπως η περίπτωση των Εθνικών Ακαδημιών Σωματικής Αγωγής (ΕΑΣΑ) που λειτουργούσαν ως Ανώτερες Σχολές εποπτευόμενες από την Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής της Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για τις οποίες προβλέφθηκε διαδικασία ισοτίμησης και αντιστοίχισης των πτυχίων τους με τα νέα πτυχία των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.), δυνάμει της υπ’ αριθ. Β1/421/1986 (ΦΕΚ 344 Β’) που κυρώθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 1674/1986.

Να επισημάνουμε πως οι απόφοιτοι του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, από της συστάσεώς του έως σήμερα, ανέρχονται περίπου στους 20,252, ενώ σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ οι απόφοιτοι των Τ.Ε.Ι. στην επικράτεια, από το 2001 έως το 2016 ανέρχονται στους 269,000. Σύμφωνα με τον μέσο αριθμό αποφοίτησης ανά έτος από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο συνολικός αριθμός όλων των αποφοίτων Τ.Ε.Ι., από την ίδρυση αυτών, ανέρχονται άνω των 400.000.

Έχουμε καταθέσει επανειλημμένα αιτήματα στον απερχόμενο υφυπουργό παιδείας κ. Βασίλειο Διγαλάκη ένα το οποίο κατατέθηκε 05/09/2019 από τον σύλλογο αποφοίτων Τ.Ε.Ι. Αθήνας και Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., στις 07/12/2020 από τον σύλλογο αποφοίτων και φοιτητών Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Επιπλέον ο σύλλογος Τ.Ε.Ι. Αθήνας και Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. σας έστειλε στις 26/01/2021 αίτημα για συζήτηση με εσάς για την ανάδειξη του ζητήματος. Δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση, ευελπιστούμε στην θετική σας ανταπόκριση τόσο στα αιτήματα μας όπως αυτά διατυπώνονται στα υπομνήματα των συλλόγων μας τα οποία σας κοινοποιούμε μαζί με την παρούσα επιστολή, καθώς και σε μια ευρύτερη συζήτηση για την επίλυση του ζητήματος.

Μετά τιμής,

Το Δ.Σ. του Συλλόγου αποφοίτων και φοιτητών

Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης