Αίτημα Συλλόγου Αποφοίτων & Φοιτητών Τ.Ε.Ι. Κρήτης προς την πρυτανεία του ΠΑΔΑ

Το παρόν άρθρο δημοσιεύτηκε στις

Αίτημα Συλλόγου Αποφοίτων & Φοιτητών Τ.Ε.Ι. Κρήτης προς την πρυτανεία του ΠΑΔΑ

Αξιότιμε κ. Πρύτανη,

Σας στέλνουμε την παρούσα επιστολή κατόπιν των εξελίξεων που διαμορφώνονται σχετικά με το μείζον ζήτημα της αντιστοίχισης πτυχίων των αποφοίτων των πρώην Α.Ε.Ι. Τ.Τ. με τα ομότιμα Α.Ε.Ι. Π.Τ. στα οποία εντάχθηκαν τα τμήματα αυτών.  Όπως γνωρίζετε η τελευταία αναδιάρθρωση ανώτατης εκπαίδευσης η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω του ν.4610/2019 («Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Λοιπές Διατάξεις Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης») που θεσπίστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση και συγκεκριμένα από τον τότε υπουργό παιδείας κ. Γαβρόγλου δημιούργησε ένα ευρύτερο χάσμα κοινωνικής ανισότητας. Αναφέρομαι στον τελευταίο χαρακτηρισμό καθότι δεν έχει προβλεφθεί καμία διαδικασία αντιστοίχισης πτυχίων των αποφοίτων των πρώην Α.Ε.Ι. Τ.Τ. με τα αντίστοιχα νέα τμήματα στα οποία είτε απορροφήθηκαν σε αντίστοιχα Α.Ε.Ι. Π.Τ. είτε μετονομάστηκαν και αναδιοργανώθηκαν σε Α.Ε.Ι. Π.Τ. Επιπλέον μέσω του ν.2916/2001 («Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής»), τα Τ.Ε.Ι. είχαν ενταχθεί από την ανωτέρα στην ανώτατη εκπαίδευση καθιστώντας τα ως Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τεχνολογικού Τομέα. Συνεπώς στην περίπτωση του ν.4610/2019 θεσπίζεται η συγχώνευση τμημάτων Α.Ε.Ι. χωρίς καμία πρόβλεψη για τους ήδη απόφοιτους των πρώην Τ.Ε.Ι. Δηλαδή, είμαστε απόφοιτοι Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που δεν υφίστανται πλέον με οδυνηρές συνέπειες τόσο στα εργασιακά μας δικαιώματα όσο και στο κύρος του πτυχίου μας. Οι διαδικασίες αντιστοίχισης πτυχίων σε τμήματα που αποτελούν συνέχεια ή μετεξέλιξη αυτών δεν αποτελεί κάτι καινούργιο στην Ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση. Παρόμοιες διαδικασίες έχουν εφαρμοστεί με την πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε., την πρώην Ανώτατη Γεωπονική Σχολή, την πρώην Σχολής Παντείου Πολιτικών Επιστημών και Α.Β.Σ.Π. (Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς), για τις οποίες το π.δ. 377/1989 προέβλεψε την ισοτιμία και αντιστοίχιση των πτυχίων τους αντιστοίχως με τα νέα πτυχία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου, Παντείου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Επιπλέον διαδικασίες αντιστοίχισης πτυχίων έχουν θεσπιστεί και από σχολές ανωτέρας τριτοβάθμιας βαθμίδας όπως η περίπτωση των Εθνικών Ακαδημιών Σωματικής Αγωγής (ΕΑΣΑ) που λειτουργούσαν ως Ανώτερες Σχολές εποπτευόμενες από την Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής της Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για τις οποίες προβλέφθηκε διαδικασία ισοτίμησης και αντιστοίχισης των πτυχίων τους με τα νέα πτυχία των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.), δυνάμει της υπ’ αριθ. Β1/421/1986 (ΦΕΚ 344 Β’) που κυρώθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 1674/1986.

Με την παρούσα επιστολή ζητούμε τόσο από εσάς όσο και από την πρυτανεία του Πανεπιστημίου Δυτικής να προβεί στις κάτωθι ενέργειες:

  1. Να  επισπευστούν οι διαδικασίες του πορίσματος σχετικά με την αντιστοίχιση των πτυχίων των αποφοίτων των πρώην Α.Ε.Ι. Τ.Τ. Αθήνας και Πειραιά καθότι αποτελούν την συνέχεια του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
  2. Την συσπείρωση με αντίστοιχα Α.Ε.Ι. που δημιουργήθηκαν μέσω της συγχωνεύσεως των Α.Ε.Ι. Τ.Τ. με Α.Ε.Ι. Π.Τ. ή τα οποία αναδιοργανώθηκαν σε Α.Ε.Ι. Π.Τ. όπως το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο μέσω μιας κοινής πρότασης αντιστοίχισης πτυχίων.
  3. Την κοινοποίηση αυτής της πρότασης στο αρμόδιο υπουργείο καθώς και την άσκηση πίεσης σε αυτό για την τελική δικαίωση των αποφοίτων των πρώην Α.Ε.Ι. Τ.Τ.

Κλείνοντας θα θέλαμε να επισημάνουμε την ανάγκη για επίσπευσή  των διαδικασιών έκδοσης του πορίσματος πριν το επικείμενο νομοσχέδιο της κυβέρνησης που αφορά τα Α.Ε.Ι. όλης της επικράτειας. Από εμάς (δηλαδή τους ακαδημαϊκούς συλλόγους αποφοίτων Α.Ε.Ι. Τ.Τ.) έχει ασκηθεί πίεση σε πολιτικό επίπεδο και υπάρχουν ήδη βουλευτές στο Ελληνικό κοινοβούλιο όπου έχουν καταθέσει επερώτηση γι’ αυτό το μείζον ζήτημα. Δεδομένου των ανωτέρων σας καλούμε εσάς να ανταποκριθείτε στα αιτήματα μας καθώς και σε έναν ειλικρινή και γόνιμο διάλογο μεταξύ των ακαδημαϊκών συλλόγων των αποφοίτων Τ.Ε.Ι. Αθήνας και Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. καθώς και των αποφοίτων και φοιτητών Τ.Ε.Ι. Κρήτης.


Μετά τιμής,

Αλέξανδρος Μπριτζολάκης – Πρόεδρος του Συλλόγου Αποφοίτων

και Φοιτητών Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης