Συνάντηση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. νομαρχιακού τμήματος νομού Ηρακλείου με τον Πρόεδρο του Συλλόγου Αποφοίτων & Φοιτητών Τ.Ε.Ι. Κρήτης

Το παρόν άρθρο δημοσιεύτηκε στις

Συνάντηση του Δ.Σ. της ΕΕΤΕΜ νομαρχιακού τμήματος νομού Ηρακλείου με τον Πρόεδρο του Συλλόγου Αποφοίτων & Φοιτητών Τ.Ε.Ι. Κρήτης

Σήμερα Τετάρτη 01/02/2023 πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Ηρακλείου εν παρουσία του Προέδρου κ. Μηνά Κατρά με τον Πρόεδρο του Συλλόγου Αποφοίτων και Φοιτητών Τ.Ε.Ι. Κρήτης κ.Αλέξανδρο Μπριτζολάκη.

Στην συνάντηση αυτή συζητήθηκαν το ζήτημα της αντιστοίχισης πτυχίων των αποφοίτων του πρώην Τ.Ε.Ι. Κρήτης με τα νέα πτυχία του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Συμφωνήθηκαν οι από κοινού δράσεις με τον Σύλλογο Αποφοίτων και Φοιτητών Τ.Ε.Ι. Κρήτης και του νομαρχιακού τμήματος της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Ηρακλείου προκειμένου να ασκηθεί μια ευρύτερη πίεση σε ακαδημαϊκό και πολιτικό επίπεδο.