Κοινό δελτίο τύπου ακαδημαϊκών συλλόγων αποφοίτων Α.Ε.Ι. Τ.Τ.

Κοινό δελτίο τύπου ακαδημαϊκών συλλόγων αποφοίτων Α.Ε.Ι. Τ.Τ. Αν και έχουν περάσει τρία χρόνια από την εφαρμογή του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις», καθώς και δύο χρόνια από την εφαρμογή του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Διαβάστε περισσότερα…

Δημοσιεύτηκε πριν από