Συμμετοχή Συλλόγου Αποφοίτων και Φοιτητών Τ.Ε.Ι. Κρήτης σε τηλεδιάσκεψη του Τομεάρχη Παιδείας του ΠΑ.ΣΟ.Κ, για το ζήτημα της αντιστοίχισης πτυχίων των αποφοίτων Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.)

Συμμετοχή Συλλόγου Αποφοίτων και Φοιτητών Τ.Ε.Ι. Κρήτης σε τηλεδιάσκεψη του Τομεάρχη Παιδείας του ΠΑ.ΣΟ.Κ, για το ζήτημα της αντιστοίχισης πτυχίων των αποφοίτων Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.) Σε τηλεδιάσκεψη με την τομεάρχη Παιδείας του ΠΑ.ΣΟ.Κ., κα. Κεφαλίδου συμμετείχε ο Σύλλογος Αποφοίτων και Φοιτητών Τ.Ε.Ι. Κρήτης με θέμα την αντιστοίχιση πτυχίων των αποφοίτων Διαβάστε περισσότερα…

Δημοσιεύτηκε πριν από